Pojedinosti o zapisu

UML - Unified Modeling Language - Use Case Diagram

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov UML - Unified Modeling Language - Use Case Diagram
UML - use case diagram
 
Autor Botonjić, Ammar
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Organizacija i informatika.
SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Organization and Informatics.
informacijski sustav
dizajn poslovnog sustava
UML
Use case diagram
 
Opis Razvoj informacijskog sustava omogućio je uspješnije i modernije poslovanje u suvremenoj turbulentnoj okolini koja podliježe promjenjivim uvjetima. Poslovne organizacije se prilagođavaju vanjskim uvjetima usklađujući svoje informacijske sustave sa poslovnim potrebama korištenjem svih metoda za njihovo modeliranje. Za razvoj informacijskog sustava neophodno je strateško planiranje poslovnog sustava koje započinje procesom analize koji se koristi zbog jednostavnije komunikacije s korisnicima. Troškovi razvoja informacijskog sustava u poslovnim organizacijama su bili visoki sve do pojave objedinjenog jezika za modeliranje, Unified Modeling Language (UML), koji ima široko područje primjene.
Stoga je cilj ovoga rada objasniti informacijski sustav, njegov razvoj, vrste i strateško planiranje informacijskog sustava. Posebna pažnja biti će usmjerena na poslovni informacijski sustav, njegovu analizu i dizajn, na razvoj i koncepte UML-a, te na vrste UML-a. Kao posebna vrsta UML dijagrama biti će obrađeni dijagrami korištenja (Use Case diagrami) koji se mogu koristiti u poslovnom sustavu nabavke robe u skladište.
The development of the information system has enabled more efficient and streamlined operations in contemporary turbulent environment that are subject to changing conditions. Business organizations adapt to external conditions by aligning their information systems with business needs using all methods for their modeling. For the development of the information systems it is necessary to strategic planning of the business system, which begins the process of analysis to be used for easier communication with customers. The cost of development of information systems in business organizations were high until the advent of the unified modeling language, Unified Modeling Language (UML), which has a wide range of applications.
Therefore, the aim of this paper to explain the information system, its development, types and strategic planning of information systems. Special attention will be focused on business information system, the analysis and design, development and concepts of UML, and the types of UML. As a special kind of UML diagrams will be processed using diagram (Use Case diagrams) that can be used in the enterprise procurement of goods in the warehouse.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".
University of Pula. Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković".
 
Suradnik Bevanda, Vanja
 
Datum 2015-09-29
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:333
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:646403
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess