Pojedinosti o zapisu

Biološka raznolikost

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Biološka raznolikost
Biodiversity
 
Autor Perušić, Marina
 
Tema PRIRODNE ZNANOSTI. Biologija. Ekologija.
NATURAL SCIENCES. Biology. Ecology.
biološka raznolikost
Hrvatska
utjecaj čovjeka
zaštićena područja
klimatske promjene
 
Opis Biološka raznolikost podrazumijeva genetsku raznolikost, raznolikost vrsta, životnih zajednica, ekosustava, te još šire raznolikost na Zemlji kao cjelovitoj biosferi. Ekosustav obuhvaća sva živa bića od virusa koji su na granici živog i neživog svijeta, do kompleksnijih životinja i biljaka. Hrvatska zbog dobrog geografskog položaja, te ekoloških i klimatskih uvjeta spada u najbogatije zemlje Europe prema bioraznolikosti pri čemu je velik dio Hrvatske prekriven šumama te je ovaj ekosustav jedan od najvažnijih u Hrvatskoj. Gubitak staništa i fragmentacija su jedan od glavnih razloga gubitka biološke raznolikosti u Hrvatskoj i Europi. Iako i sam spada u živa bića, najveći neprijatelj bioraznolikosti je čovjek, jer previše koristi prirodne resurse te dolazi do poremećaja u prirodi kao što je izumiranje i nestajanje vrsta. Bioraznolikost se smanjuje i unošenjem stranih vrsta biljaka i životinja zbog njihovog brzog prilagođavanja novim životnim uvjetima. Zadaća čovjeka je zaštita bioraznolikosti te očuvanje ekoloških sustava. Ekološka mreža je usmjerena na stvaranje sustava preostalih vrijednih područja za ugrožene vrste i staništa koja su funkcionalno povezana. Stoga je od velike važnosti u djece razvijati poštovanje i zaštitnički odnos prema prirodi već od najranije dobi.
Biodiversity includes genetic diversity, diversity of species, habitats, ecosystems, and even wider diversity on Earth as a coherent biosphere. The ecosystem includes all living things from viruses that are on the verge of living and inanimate world, to the more complex animals and plants. Due to good geographical location, environmental and climatic conditions, Croatia is one of the richest countries in Europe to biodiversity. At the same time, a large part of Croatia is covered in forests making them one of the most important Croatian ecosystems. Habitat loss and fragmentation are among the main reasons of losses of biodiversity in Croatia and Europe. Although among the living beings, the greatest enemy of biodiversity are humans, due to excessive use of natural resources causing extinction and disappearance of species. Biodiversity is further reduced by introducing foreign species of plants and animals for their rapid adjustment to new living conditions. The task of man is to protect the biodiversity and the preservation of ecosystems. An ecological network is focused on developing systems of valuable areas for endangered species and habitats that are functionally related. It is therefore of great importance to children develop respect and protective attitude to nature from an early age.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
University of Pula. Faculty of Educational Sciences.
 
Suradnik Štifanić, Mauro
 
Datum 2016-01-22
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:74
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:304628
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess