Pojedinosti o zapisu

Korelacija glazbe, pokreta i plesa

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Korelacija glazbe, pokreta i plesa
Correlation of music, movement and dance
 
Autor Braković, Goran
 
Tema UMJETNIČKO PODRUČJE. Plesna umjetnost i umjetnost pokreta. Koreografija.
FIELD OF ART. Art of Dance and Art of Movement. Choreography.
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Pedagogija. školska pedagogija.
SOCIAL SCIENCES. Pedagogy. School Pedagogy.
glazba
pokret
ples
koreografske strukture
korelacija s tjelesnom kulturom
 
Opis Gibanje uz glazbu i ples ima veliki značaj za dječji uzrast. Njime se, kod učenika, razvijaju
motoričke i ritamske sposobnosti, kognitivne funkcije te se stječu znanja i vještine potrebne u
društvenim odnosima. Predmet istraživanja u ovoj radnji bio je prihvaćanje načina rada koji
uključuje korelaciju glazbe, pokreta i plesa kod učenika nižih razreda osnovne škole, pošto su
studenti pozitivno reagirali na projektima u kojima je korištena takva korelacija. Cilj
istraživanja bio je odgovoriti na pitanje koliko su djeca nižih razreda osnovne škole
zainteresirana za glazbu gibanje i ples. Pošto se smatra da je ples je prirodno sredstvo
izražavanja, potrebno je prepoznati ulogu koju glazba, pokret i ples ima u tjelesnom,
emocionalnom, socijalnom, intelektualnom razvoju svakog djeteta. Zbog toga je postavljena
hipoteza da će učenik na plesnu glazbu početi sam kretati i brzo će savladati osnovne koračne
strukture koje će biti zadane. Glazba pokret i ples djeluju odgojno na cjelokupni razvoj i
osobnost djeteta pa je na osnovu toga postavljena hipoteza da će učenik nakon nastave u kojem
će se provoditi korelacija glazbe, pokreta i plesa s vedrijim raspoloženjem krenuti na sljedeći
nastavni sat. Kako bi istraživanje bilo što uspješnije, korištene su različite metode istraživanja
kao što su metoda razgovora, metoda snimanja na terenu, ankete te demonstracija. U realizaciji
istraživanja učestvovala je populacija od ukupno 120 učenika u dobi od sedam do jedanaest
godina osnovnih škola Frane Petrića u Cresu i Vladimira Nazora u Krnici. Prvi dio istraživanja
je sadržavao praćenje i pokušaj kopiranja autorovih pokreta koreografije od strane učenika nižih
razreda i to za pjesme Chihuahua, Li la lo, Rigga ding dong song, te Superman song, koje su
puštane preko medija za reprodukciju glazbe i pjesme Kad si sretan koju je autor odsvirao na
gitari, a djeca su pratila pjevanjem i pokretima koji idu uz tu pjesmu. Učenici su lako savladali
pokrete, jer su to većinom bili prirodni oblici poput poskoka, hodanja, zamaha rukama itd. Tako
se potvrdila prva hipoteza Nakon toga je slijedio drugi dio istraživanja koji je uključivao anketu
sa deset postavljenih pitanja na koja su učenici dali svoje odgovore. Svih 120 učenika/ca se
izjasnilo da im se svidio ovakav sat što je potvrdilo i drugu hipotezu. Iz istraživanja saznajemo
još i da se učenici osim plesa i glazbe u nastavi bave i u izvannastavnim aktivnostima. Najčešće
su to folklor i mažoret ples, ali i ritmika, suvremeni ples, umjetnički te klasični, odnosno
društveni ples. Korelacija glazbe pokreta i plesa podržana je i od strane Ministarstva znanosti,
obrazovanja i sporta, te je uključena kao mogućnost u planu i programu za osnovnu školu.
Movement combined with music are of great value for children. They help evolve cognitive
functions with students, motor skills and rhytmic abilities, and also help the growing of social
skills. The subject of study for this thesis was the acceptance of work that involves the corelation
of music, movement and dance with students of lower grades of elementary schools, seeing as
students reacted well to projects that involved such corelations.
The goal of this research was to examine how much the students of lower grades of elementary
school really care for and are interested in music, movement and dancing. Dancing is considered
to be a natural way of expressing oneself. This is why it is important to recognize the role that
music, movement and dancing have in the physical, emotional, social and intelectual growth of
every child. With that said, the hypothesis of this study was that the student will easily master
basic movement patterns and will eventually make his own when in contact with dance music.
Another hypothesis was that dancing and music will positively affect the way the student will
anticipate following classes if they involve music and dancing.
Various methods were used in order to make the study more successful. Methods such as talking
and interviewing, taping, polls and demos. Whilst realizing the study a population of 120
students between the age 7 and 11 participated. Students of elementary schools Vladimir Nazor
in Krnica and Frane Petrić in Cres. The first part of the study consisted of following and
attempting to copy the authors dance routines to the songs Chihauha, Li La Lo, Rigga ding dong
song and the Superman song which were played through a machine and the song Kad si sretan
which was played on guitar by the author which the children sang along and danced to. The
students easily mastered the moves seeing as they were pretty basic natural ones such as
jumping, waving hands etc. This confirmed the first hypothesis. The second part of the study
featured a poll of ten questions. All of the 120 students said that they liked this type of class
which confirmed the second hypothesis. The study also showed that the students take up extra
curricular activities such as folk groups, cheerleading, rhytmics, modern dances and similar
activites all of which include dancing and music. The corelation of movement, music and dance
is also supported by the Ministry of science, education and sports and is included as a possibility
for elementary school programs.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
University of Pula. Faculty of Educational Sciences.
 
Suradnik Gortan-Carlin, Ivana Paula
 
Datum 2015-09-29
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:90
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:502193
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess