Pojedinosti o zapisu

Darovitost i kreativnost u predškolskoj dobi

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Darovitost i kreativnost u predškolskoj dobi
Talent and creativity in pre- school age
 
Autor Biondić, Marija
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Pedagogija. Pedagogija ranog i predškolskog odgoja.
SOCIAL SCIENCES. Pedagogy. Early Childhood and Preschool Pedagogy.
darovitost
kreativnost
dječji vrtić
obitelj
NTC program
 
Opis Tema ovog rada je darovitost i kreativnost djece predškolske dobi, te su, s obzirom na temu u radu prikazane definicije darovitosti, značajke i načini prepoznavanja i način rada s darovitom i kreativnom djecom. U radu je obuhvaćen i razvoj darovitog i kreativnog djeteta kako u vrtićkoj tako i u obiteljskoj sredini, i osvrt na nedavno uveden, Nikola Tesla centar program koji je posvećen razvoju kognitivnih sposobnosti u ranom djetinjstvu i predškolskoj dobi kroz pojačane motoričke aktivnosti kao i kroz nove načine učenja, putem asocijacija. Na kraju rada nalazi se istraživanje provedeno među odgojiteljicama Dječjeg vrtića Kalimero, Brtonigla kojem je cilj bio ispitati u kolikoj su mjeri odgojitelji usmjereni na rad s darovitom i kreativnom djecom te kakvi su njihovi stavovi i iskustva glede toga.
The topic of this paper is the talent and creativity of preschool children, and, given the topic of the paper the definition of talent, features and ways of identifying, and also way of working with gifted and creative children. The work also includes the development of talented and creative child in the kindergarten and in the family environment, and an overview of the recently introduced, Nikola Tesla center program that is dedicated to the development of cognitive abilities in early childhood and pre-school age through increased motor activity as well as new ways of learning through association. At the end of the paper is a survey conducted among pre kindergarten Kalimero from Brtonigla aim of which was to examine the extent to educators focused on working with gifted and creative children, and their views and experiences in this regard.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
University of Pula. Faculty of Educational Sciences.
 
Suradnik Debeljuh, Andrea
 
Datum 2016-02-29
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:91
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:369259
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess