Pojedinosti o zapisu

Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija na primjeru neprofitne organizacije "Udruga Suncokret - Pula"

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Financijsko izvještavanje neprofitnih organizacija na primjeru neprofitne organizacije "Udruga Suncokret - Pula"
Financijal Reporting of non-profit organizations on the example of a non-profit organization X
 
Autor Jović, Katja
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Financije.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Finance.
neprofitne organizacije
registar
računovodstvo neprofitnih organizacija
kontni plan
inventura
kontni plan
nonprofit organizations
the Register of nonprofit organizations
nonprofit accounting
chart of accounts (Computing) program of nonprofit organizations
financial reporting nonprofit organizations
audit and supervision of nonprofit organizations.
 
Opis Neprofitne organizacije obuhvaćaju sve udruge, zaklade, ustanove, sindikate i sve ostale pravne osobe čije se djelovanje ne temelji na ostvarenju profita za osnivače istih već u svrhu zadovoljenja potreba društva koje nisu mogle biti ostvarene od strane države ili privatnog sektora. Radi transparentnijeg djelovanja, ovaj sektor svoje djelovanje uređuje sukladno odredbama Zakona o financijskom poslovanju i računovodstvu neprofitnih organizacija (Narodne novine 121/14) te ostalim zakonskim i ostalim pravnim aktima koji se temelje na spomenuti Zakon a koji uređuju pitanja svakog od oblika neprofitnih organizacija. Odredbe se tiču pravilnog osnivanja svakog oblika neprofitnih organizacija, upisa u matične registre i sam Registar neprofitnih organizacija, pravila računovodstvenog praćenja poslovnih podataka, postupka sastavljanja i objave financijskih izvještaja te postupak provođenja nadzora nad radom svake pojedine neprofitne organizacije.
Non profit organizations include all associations, foundations, institutions, syndicates and all other legal entities whose activities are not based on the realization of profits for the founders of the same but for the purpose of satisfying the needs of society that could not be realized by the state or private sector In order to transparent operations, the sector regulates their activities in accordance with the Law of the financial operations and accounting of nonprofit organizations, and other laws and other legal acts which are based on the Law and regulating questions of each of the forms of nonprofit organizations. The provisions concerning the proper establishment of any form nonprofit organization, registered in the main register and the Register of nonprofit organizations, the rules of accounting of business data, the process of preparation and publication of financial statements and the procedure of exercising supervision over the work of each nonprofit organizations.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".
University of Pula. Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković".
 
Suradnik Černe, Ksenija
 
Datum 2015-09-22
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:209
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:837658
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess