Pojedinosti o zapisu

Računovodstveno sagledavanje specifičnosti poslovnog spajanja i konsolidacije financijskih izvještaja

Digitalni repozitorij Sveučilišta Jurja Dobrile u Puli

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Računovodstveno sagledavanje specifičnosti poslovnog spajanja i konsolidacije financijskih izvještaja
Accounting consideration of business combination and consolidated financial statements
 
Autor Prajz, Tamara
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Računovodstvo.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Accounting.
računovodstvena spajanja
metode poslovnih spajanja
konsolidacija
 
Opis U ovom radu obrađena je tema poslovnih spajanja s naglaskom na računovodstvo poslovnih
spajanja i konsolidaciju financijskih izvještaja. Poslovnim spajanjima poduzeća postižu rast,
te imaju brži ulazak na nova tržišta. Uz objašnjenje općih pojmova poslovnih spajanja,
spomenute su i vrste poslovnih spajanja, te su obrađena poslovna spajanja u Hrvatskoj prema
Zakonu o trgovačkim društvima.
Goodwill je neizostavan dio svakog poslovnog spajanja jer nastaje kao posljedica razlike
između plaćene naknade i fer vrijednosti neto imovine poduzeća. Stoga goodwill može biti
pozitivan i negativan. Na prikaz goodwilla, i njegovo praćenje nakon spajanja utječu
računovodstveni standardi koje poduzeće koristi, odnosno da li je poduzeće obvezno koristiti
MSFI ili HSFI.
Na kraju rada prikazana je konsolidacija bilance i računa dobiti i gubitka za Maistra grupu na
datum 31.12.2012. Konsolidacija je napravljena na osnovu financijskih izvještaja poduzeća
matice Maistra d.d. i ovisnog društva Slobodna Katarina d.o.o. koji su bili za javnu objavu.
This work covers the topic of business merging with emphasis on accounting and
consolidation of financial reports. With merging companies achieve better growth and fast
entering on new markets. With an explanation of the general terms of business mergers, in
this work are also named types of business mergers and mergers in Croatia according to
Croatian Companies Acts.
The Goodwill is an essential part of any business merger due its consequence of differences
between the consideration transferred and the fair value of the company. Therefore, Goodwill
can be positive or negative. If goodwill is negative then it is called badwill. Representation of
goodwill, and its follow-up after the merger, effect on accounting standards used by the
company, or whether the company is obliged to use IFRS or CFRS.
End of the work shows the consolidation of the balance sheet and profit and loss account for
Maistra group on the date 31th December 2012. Consolidation has been made on the basis of
the financial statements of parent Company Maistra and subsidiary Slobodna Katarina d.o.o.,
which were intended for publication.
 
Izdavač Sveučilište Jurja Dobrile u Puli. Fakultet ekonomije i turizma "Dr. Mijo Mirković".
University of Pula. Faculty of economics and tourism "Dr. Mijo Mirković".
 
Suradnik Barbieri, Alfio
 
Datum 2015-01-09
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unipu.hr/islandora/object/unipu:147
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:137:752586
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess