Pojedinosti o zapisu

Regulacija vodotoka Pazančice u Istri

Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Regulacija vodotoka Pazančice u Istri
 
Autor Kanižaj, Iva
 
Tema TEHNIČKE ZNANOSTI. Građevinarstvo. Organizacija i tehnologija građenja.
TECHNICAL SCIENCES. Civil Engineering. Construction Organization and Technology.
vodotok
regulacija
proračun
kanaliziranje
Pazinčica
watercourse
regulation
calculation
channeling
Pazinčica
 
Opis Ovim radom prikazan je proračun protoka vodotoka Pazinčica Srebrenovićevom
metodom. Uzevši u obzir reljef i klimu središnje Istre, u četiri vremenska razdoblja računat je
protok na tri odabrana profila. Cilj proračuna je daljna regulacija istog vodotoka. Prije
samog proračuna objašnjeni su osnovni pojmovi koji se spominju u radu, kao što su voda,
sliv, vodotok, itd. Zatim je bilo potrebno detaljno opisati pojam regulacije rijeka, te popratne
pojmove koji se nadalje spominju u osvrtanju na sam vodotok Pazinčicu. Opisane su, i
slikama prikazane njegove ljepote i turističke atrakcije poput Pazinske jame, ponora, Doline
mlinova i Martelovog jezera, a nezaobilazno je bilo osvrnuti se na probleme vezane za
kanaliziranje Pazinčice, s kojim se bori lokalno stanovništvo, te brojne udruge.
This work presents the calculation of the flow of the watercourse Pazinčica
Srebrenović´s method. Taking into account the relief and climate of central Istria, in four
time periods calculated the flow at three selected profile. The aim of the calculation is a
further control of the same watercourse. The basic concepts explained before the calculation
which are mentioning through the work, such as water, basin, aquifer, and so on. Also it was
necessary to describe in detail the concept of river regulation, and the accompanying terms
which are further mentioning in reference of the watercourse Pazincica. This work also
showning watercourse Pazinčica´s beauties and tourist attractions like Cave Pazin, abyss, the
Valley of the mills and the Martel lake. It was inevitable to consider the problems associated
with channeling Pazinčica, with which to fight the local population, as well as numerous
associations.
 
Izdavač Sveučilište Sjever. Sveučilišni centar Varaždin. Odjel za graditeljstvo.
University North. University centre Varaždin. Department of Civil Engineering.
 
Suradnik Orešković, Matija
 
Datum 2015-05-22
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:409
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:691695
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/closedAccess