Pojedinosti o zapisu

Analiza nekih istraživanja o školskom uspjehu i socijalizaciji djece s teškoćama u razvoju u redovnom osnovnoškolskom obrazovanju

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Analiza nekih istraživanja o školskom uspjehu i socijalizaciji djece s teškoćama u razvoju u redovnom osnovnoškolskom obrazovanju
Analysis of some research on school achievement and socialization of children with disabilities in regular primary education
 
Autor Sardelić, Marija
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Pedagogija. Socijalna pedagogija.
SOCIAL SCIENCES. Pedagogy. Social Pedagogy.
djeca s teškoćama u razvoju
inkluzija
integracija
obrazovanje
socijalizacija
školski uspjeh
children with disabilities
education
inclusion
integration
school achievement
socialization
 
Opis Učenici s teškoćama u razvoju čine 10% školske populacije u Hrvatskoj. Cilj rada je prikazati
i analizirati 12 istraživanja o školskom uspjehu i socijalizaciji djece s teškoćama u razvoju u
redovnom osnovnoškolskom obrazovanju. Sama socijalizacija i postignuće koje mogu
ostvariti djeca s teškoćama u razvoju uvelike ovisi o uspješnosti njihove integracije u redovni
sustav obrazovanja. Integracija se shvaća kao uključivanje učenika s teškoćama u razvoju u
redovite razrede, dok inkluzija podrazumijeva pružanje jednakih prilika svima. Uvođenjem
integracije i inkluzivnog obrazovanja, dolazi do pojave potreba istraživanja i nastajanja
mnogih radova o inkluzivnom obrazovanju. Prva tri istraživanja se dotiču stavova učitelja.
Ističu važnost dodatnog usavršavanja učitelja čime se olakšava proces socijalizacije i
postizanja školskog uspjeha kod djece s teškoćama u razredu. Četvrto istraživanje pokazuje
kako druženje s osobama s teškoćama u razvoju ostavlja pozitivni utjecaj na ostale učenike.
Iduća tri istraživanja ukazuju na lošu socijalizaciju učenika s teškoćama u razvoju. U osmom i
devetom istraživanju naglasak je bio na ocjenjivanju i postizanju školskog uspjeha djece s
teškoćama. Takva djeca često svoj uspjeh ne pripisuju vlastitom trudu. Preostala istraživanja
ukazuju na važnost inkluzivnog obrazovanja. U provedenim istraživanjama se upoznao stav
roditelja, učitelja, čak i vršnjaka te se pokazalo da su njihovi stavovi pogodno tlo za promjene.
Međutim, potrebno je provoditi istraživanja u kojima same osobe učestuju i govore o sebi,
svojim osjećajima i očekivanjima. Takva istraživanja pružaju priliku da ih se stvarno upozna.
Students with disabilities make up 10% of the school population in Croatia. The aim is to
present and analyze 12 researches of school achievement and socialization of children with
disabilities in regular primary education. Socialization and achievement that children with
disabilities can make depends largely on the success of their integration into the regular
educational system. Integration is seen as the inclusion of students with disabilities in regular
classes, while inclusion means providing equal opportunities to all. The integration and
inclusive education, creates the need to write many research and papers on inclusive
education. The first three studies are about the attitudes of teachers. They point out the
importance of additional education of teachers. Additional education is making process of
socialization and achieving school success in children with difficulties much easier. Fourth
research shows that socializing with people with disabilities leaves a positive impact on other
students. Next three researches indicate poor socialization of students with disabilities. In the
eight and ninth research emphasis was on evaluating and achieving school success of children
with disabilities. Such children often don’t attribute their success to their own efforts. The
remaining researches point to the importance of inclusive education. In these researches, there
was a talk about attitude of parents, teachers and peers and it is demonstrate that their views
are open for change. However, it is necessary to conduct research in which a single person
can participate and talk about themselves, their feelings and expectations. Such studies
provide an opportunity to really get to know them.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za pedagogiju.
University of Zadar. Department of Pedagogy.
 
Suradnik Zuckerman, Zora
 
Datum 2016-03-07
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:145
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:837323
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess