Pojedinosti o zapisu

Poslovna analiza organizacije Konzum d.d.

Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Poslovna analiza organizacije Konzum d.d.
Buissnes analyze of organization Konzum d.o.o
 
Autor Križanec, Maja
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Organizacija i menadžment.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Organization and Management.
organizacija
poslovna analiza
efikasnost
unutarnji i vanjski čimbenici organizacije
organization
bussines analyze
efficiency
domestic and foreign actors of organization
 
Opis Ovim radom se ukazuje na moguća poboljšanja organizacije. Naglasak se
stavlja na dobro definiranu viziju, misiju te ciljeve organizacije koji su presudni
za njezin opstanak.
U suštini, ovaj rad izdvaja metode koje bi se trebale primjenjivati za bolje
poslovanje tvrtke.
U prvom djelu rada je kratko opisana sama organizacija, vrste, njena uloga,
dimenzije, te čimbenici, dok se naglasak stavlja na drugi dio rada koji se bazira
na analizi poslovanja poduzeća.
Taj se dio sastoji od bilance poduzeća, računa dobiti i gubitka, financijskog toka,
te ankete koja je provedena u tvrtci Konzum d.d, kako bi došli do rezultata koji
nam daju uvid u nedostatke poslovanja te moguća rješenja za bolju efikasnost
rada.
This operation indicate on possible improvement in organization. Accent is on
good definition of vision, mission and goal of organization who are crucial for it′s
survival.
In nature, this operation extracts metods that will be apply for better bussines
activity.
In first part of this operation is describe of organization, brand, they act,
dimensions, and the fact, while the accent is on the second part oft his
operation who basics on analysis of company.
That part is made of bilance of company, account of profit and lose, financial
flow, and survey who is made in company Konzum d.d., this way is demonstrate
us imperfection of buissines and possible solutions for better efficiency in
bussines.
 
Izdavač Sveučilište Sjever. Sveučilišni centar Varaždin. Odjel za poslovnu ekonomiju.
University North. University centre Varaždin. Department of Business Economics.
 
Suradnik Hunjet, Anica
 
Datum 2016-03-16
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:731
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:619274
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess