Pojedinosti o zapisu

Koronarna bolest srca kao posljedica uživanja duhanskih proizvoda

Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Koronarna bolest srca kao posljedica uživanja duhanskih proizvoda
 
Autor Lulić, Ankica
 
Tema BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Javno zdravstvo i zdravstvena zaštita. Javno zdravstvo.
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Public Health and Health Care. Public Health.
Pušenje
koronarna bolest srca
prevencija
 
Opis Kardiovaskularne bolesti predstavljaju globalni javnozdravstveni problem. U
Republici Hrvatskoj je 2003. godine od bolesti cirkulacijslog sustava umrlo
27872 ljudi ili 54,1% ukupne smrtnosti, a 2004. godine 24959 ili 51% ukupne
smrtnosti.
Hipoteza i cilj rada: Postavljena hipoteza je da od koronarne bolesti srca
češće obolijeva muška populacija i da je pušenje jedan od najznačajnijih
rizičnih ćimbenika.
Cilj rada: istražiti izloženost pušenju kao rizičnom čimbeniku kod osoba
kojima je dijagnosticirana koronarna bolest srca.
Ispitanici i metoda rada: ispitivanje je vršeno metodom anonimnog
anketiranja upitnikom od petnaest pitanja sastavljenim za ovo istraživanje.
Ispitivana je prisutnost pušenja kao čimbenika rizika u nastanku koronarne
bolesti srca, te je uzet u obzir i spol, dob i stručna sprema ispitanika, te dob
počinjanja pušenja.
Rezultati: Obrađeno je 77 ispitanika, od toga je muškog spola 63 osobe
[82%], a 14 [18%] je ženskog spola. Među muškarcima, 75% ispitanika su bili
bivši pušači [63%] ili su još uvijek aktvni pušači [13%] dok među ženama je
50% bivših pušača, a aktvnih se ne nalazi.
Zaključak: Ovo istraživanje je pokazalo alarmantnu izloženost pušenju kao
rizičnom čimbeniku, tako da rad na prevenciji kao i pomoć pušačima prilikom
želje kod prestanka, treba zauzimati veliki prostor u javnozdravstvenim
intervencijama.
 
Izdavač Sveučilište Sjever. Sveučilišni centar Varaždin. Odjel za biomedicinske znanosti.
University North. University centre Varaždin. Department of Biomedical Sciences.
 
Suradnik Puntarić, Dinko
 
Datum 2014-10-23
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:650
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:377390
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/closedAccess