Pojedinosti o zapisu

Sestrinska skrb za djecu oboljelu od astme

Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Sestrinska skrb za djecu oboljelu od astme
 
Autor Dreven, Ana Marija
 
Tema BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Kliničke medicinske znanosti. Pedijatrija.
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Clinical Medical Sciences. Pediatrics.
Astma kod djece
asmatski status
liječenje astme
astma škola
sestrinske dijagnoze
edukacija
 
Opis Astma je bolest koja ima svoje kliničke, patološke i fiziološke značajke.
Obilježena je kroničnom upalom dišnih putova u kojoj sudjeluju mnoge stanice i
stanični elementi. Jedna je od najčešćih kroničnih bolesti u svijetu, a ujedno je veliki
ekonomski problem za gospodarstvo svake zemlje. Prema istraživanjima danas u
svijetu od astme boluje više od 300 milijuna ljudi.
Astmu možemo podijeliti na povremenu, blagu trajnu, umjerenu trajnu i tešku trajnu
astmu, te na kontroliranu, djelomično kontroliranu i nekontroliranu astmu.
Na pojavu astme upućuje suhi, podražajni kašalj, a osim kašlja prisutne su i epizode
piskanja, zaduhe i napetosti u prsnome košu.
Dijagnoza astme postavlja se na temelju laboratorijskih i kliničkih ispitivanja, a
najvažniji korak je detaljna anamneza.
Liječenje astme uključuje dvije skupine lijekova, simptomatske i osnovne lijekove,
no vrlo važnu ulogu u liječenju ima i provođenje fizikalne terapije.
 
Izdavač Sveučilište Sjever. Sveučilišni centar Varaždin. Odjel za biomedicinske znanosti.
University North. University centre Varaždin. Department of Biomedical Sciences.
 
Suradnik Kolarek Karakaš, Mirjana
 
Datum 2015-10-02
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:675
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:030226
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/closedAccess