Pojedinosti o zapisu

Moždani udar

Digitalni repozitorij Sveučilišta Sjever

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Moždani udar
 
Autor Mesić, Ana
 
Tema BIOMEDICINA I ZDRAVSTVO. Kliničke medicinske znanosti. Kirurgija.
BIOMEDICINE AND HEALTHCARE. Clinical Medical Sciences. Surgery.
moždani udar
 
Opis Moždani udar je akutno neurološko oštećenje mozgovnog tkiva uzrokovano
promjenama na krvnim žilama. U većini razvijenih zemalja na trećem je mjestu po uzroku
smrtnost ali i uzrok je velikom broju invaliditeta što kao posljedicu ostavlja radnu
nesposobnost osobe. Dobna granica oboljelih pomiče se prema mlađim dobnim skupinama.
Razlikujemo ishemijski i hemoragijski moždani udar. Čimbenike rizika možemo podijeliti na
one na koje možemo utjecati i na one na koje ne možemo. Znakove i simptome bolesti ovise o
dijelu mozga koji je zahvaćen moždanim udarom. Terapija se sastoji od općih terapijskih
postupaka i specifične terapije, ali od velikog je značaja što ranije prepoznati simptome
moždanog udara kako bih se na vrijeme ordinirala terapija i spriječile posljedice. Kod
moždanog udara bitno je što ranije započeti sa rehabilitacijom i spriječiti komplikacije.
Oboljelima ovaj tip bolesti predstavlja prekretnicu u životu,ali ne samo njima nego i
članovima njihove obitelji, sredine , pa se zbog toga treba obratiti i pažnja na psihološke
faktore. Sestrinska skrb za oboljele od moždanog udara skup je znanja i vještina sestrinske
prakse bez koje pozitivan ishod zdravstvene njege oboljelih ne bih bio moguć. Bolesnik
ostvaruje prisniji kontakt s medicinskom sestrom nego sa ostalim članovima tima i upravu tu
spoznaju sestre bih trebale iskoristiti kako bi liječenje i oporavak bili što uspješniji. Dobra
komunikacija nije laka ali je iznimno važna. Bolesnika je potrebno slušati i promatrati pri
razgovoru, razumjeti njegove probleme, otkriti što je skriveno u njegovim riječima i
pokretima.
A stroke is an acute neurological damage on the brain's tissue, caused by modifications
of the blood vessels. In most of the developed countries, a stroke holds the third place as a
cause of death, but it can also cause permanent invalidity, which removes the person’s ability
to work. The age limit of people who have suffered from a stroke is decreasing. There are two
kinds of strokes: ischemic and hemorrhagic. That factors that can cause a stroke can be
divided in two categories: the ones that can be influenced and the ones that cannot. The signs
and symptoms of a stroke depend on the affected part of the brain. Therapy consists of
general procedures and specific therapies, but it is of utmost importance to recognize the
symptoms as soon as possible, so a therapy can be appointed and consequences avoided. It is
very important to start with the rehabilitation as early as possible after the stroke to prevent
different consequences. A stroke can be a turning point, not only in the life of the person who
has suffered it, but also to the person’s family and people around them, which is the reason
why psychological factors should also be attended. Nursing for the people who have had a
stroke is an assemble of nursing knowledge and skills, without which a positive outcome of
the health care for the patients would not be possible. The patient has a more intimate contact
with the nurses than with the rest of the medical team. That knowledge should be used by the
nurses to make the healing process and recovery more successful. Even though good
communication is not easy to obtain, it is of extreme importance. Patient must be listened to
and observed in conversation, their needs must be understood, and whatever is hidden in their
words and movements must be discovered.
 
Izdavač Sveučilište Sjever. Sveučilišni centar Varaždin. Odjel za biomedicinske znanosti.
University North. University centre Varaždin. Department of Biomedical Sciences.
 
Suradnik Kudelić, Nenad
 
Datum 2015-07-10
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unin.hr/islandora/object/unin:478
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:122:889904
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/closedAccess