Pojedinosti o zapisu

Problematika obveznog primjerka elektroničke građe u Republici Hrvatskoj

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Problematika obveznog primjerka elektroničke građe u Republici Hrvatskoj
Issues of Legal Deposit of Electronic Publications With an Overview of the Practice in Croatia
 
Autor Olić, Josipa
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Knjižničarstvo.
SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Library Science.
obvezni primjerak
elektronička građa
Zakon o obveznom primjerku
legal deposit
electronic publications
legal deposit law
 
Opis Svrha ovoga rada je prikazati postojeću praksu i zakonsku regulativu u pogledu prikupljanja elektroničkog obveznog primjerka. U samom početku će se prikazati povijesni kontekst nastanka prakse prikupljanja obveznog primjerka, te će se definirati svrha i način na koji se provodi prikupljanje obveznog primjerka, uz prikaz zakonske osnove istoga u Hrvatskoj. Potom će se definirati pojam elektroničke građe, kao i njegovo značenje. Zatim će se dublje prikazati problemi vezani uz prikupljanje elektroničkog obveznog primjerka, s naglaskom na manjkavosti zakonskih regulativa i potencijalnih tehničkih poteškoća pri prikupljanju i trajnom arhiviranju elektroničke građe. Nakon toga će se napraviti osvrt na stanje elektroničkog obveznog primjerka u Hrvatskoj i prikazati će se direktna usporedba s istim zakonima u Ujedinjenom Kraljevstvu i Finskoj. Na temelju svega navedenoga, daje se zaključak da je prikupljanje elektroničkog obveznog primjerka od iznimne važnosti jer je sve više intelektualne i kulturne produkcije pohranjeno u nekom obliku elektroničke građe. Nadalje, takvu građu je teško na jednostavan način definirati i prikupljati, što neminovno dovodi do toga da zakoni moraju biti napisani na način na koji se pokriva sva trenutna i buduća elektronička građa. U tom smislu se u konačnici zaključuje da su zakoni Ujedinjenog Kraljevstva i Finske adekvatno napisani, dok je hrvatski zakon previše specifičan jer uzima u obzir samo elektroničku građu koja je postojala u vrijeme pisanja istoga.
The purpose of this paper is to show the existing practices and acts and legislations in terms of collecting electronic legal deposit. In the very beginning of the paper, the author will describe the historical context of the emergence of collecting legal deposit practice; also, the purpose and methods of collecting legal deposit will be defined, as well as an overview of legal basis in terms of legal deposit in Croatia. After that, the term of electronic publication will be defined, as well as its importance. Next, there will be a deeper exploration of problems regarding collection of legal deposit, with an emphasis on the shortcomings of legal acts and the potential technical issues in the process of collecting and archiving electronic publications. That will lead to an overview of the practice of collecting electronic legal deposit in Croatia and there will be an comparison of the same legal acts in the United Kingdom and Finland. The results of the comparison lead the author to the conclusion that collecting electronic legal deposit if the upmost importance since a growing number of intellectual and cultural works are only stored in some type of electronic publications. It can be observed that electronic publications cannot be easily defined and collected, which leads to the conclusion that legal acts have to be written in a way that covers all current and future electronic publications. In the end, the legal acts written in the United Kingdom and Finland are adequately prepared in that regard, but the Croatian legal act does not anticipate that, and is too specific in a negative way with only contemporary technology and electronic publications in mind.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za informacijske znanosti.
University of Zadar. Department of Information Sciences.
 
Suradnik Pehar, Franjo
 
Datum 2016-02-26
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:152
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:155600
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess