Pojedinosti o zapisu

Višekriterijsko odlučivanje pomoću APH metode

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Višekriterijsko odlučivanje pomoću APH metode
 
Autor Grašo, Bartul
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Kvantitativna ekonomija.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Quantitative Economics.
Višekriterijsko odlučivanje
Analitički hijerarhijski proces
AHP metoda
softver Super Decisions
Multiple criteria decision making
Analytic hierarchy process
AHP method
Super Decisions software
 
Opis Analitički hijerarhijski proces ili AHP metoda spada u najpoznatije i posljednjih godina najviše korištene metode za višekriterijsko odlučivanje. Njezina popularnost temelji se u prvom redu na činjenici da je vrlo bliska načinu na koji pojedinac intuitivno rješava složene probleme rastavljajući ih na jednostavnije te na dostupnosti softvera temeljenog na metodi poput Super Decisions. Ovaj rad sagledava povijesni pregled i matematičku pozadinu AHP metode, analizira njene dobre i loše strane, sagledava korištenje metode u praksi na primjeru odabira lokacije luke nautičkog turizma te prikazuje rješavanje problema softverom Super Decisions koji se temelji na AHP metodi Rad također ukratko prikazuje ostale metode višekriterijskog odlučivanja, ELECTRE, TOPSIS i PROMETHEE. Najvažniji zaključak koji proizlazi iz proučavanje literature, kao i analize primjera iz prakse je da je AHP metoda koristan alat menadžmentu u donošenju odluka koje zahtjevaju višekriterijsko odlučivanje.
Analytical Hierarchy Process or the AHP method is one of the most famous and, in recent years, one of the most used methods for multiple criteria decision making. Its popularity is based primarily on the fact that it is very close to the way a individual intuitively solves complex problems by dismantling them into easier ones and the availability of software-based solutions such as Super Decisions. This paper examines the historical overview and mathematical background of the AHP method, analyzes its good and bad sides, considers the use of the AHP method in practice in the case of location selection for a nautical tourism harbor and demonstrates the Super Decisions software based on AHP method. The paper also summarizes other methods of multi-criteria decision-making, ELECTRE, TOPSIS and PROMETHEE. The most important conclusion from the study of literature, as well as the analysis of case studies is that the AHP method is a useful management tool in making decisions that require multiple criteria decision making.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za ekonomiju.
University of Zadar. Department of Economics.
 
Suradnik Perkov, Josipa
 
Datum 2015-12-21
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:85
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:081194
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess