Pojedinosti o zapisu

Priprema i upravljanje brodskim parnim turbinama

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Priprema i upravljanje brodskim parnim turbinama
 
Autor Mitrović, Mate
 
Tema TEHNIČKE ZNANOSTI. Tehnologija prometa i transport. Pomorski i riječni promet.
TECHNICAL SCIENCES. Traffic and Transport Technology. Maritime and River Traffic.
brodske parne turbine
upravljanje
održavanje
 
Opis U ovom radu obrađena je tema priprema i upravljanje brodskim parnim turbinama. Prikazane
su radnje i postupci koji se provode od pripreme parne turbine pa do njenog upravljanja. Prije
nego se turbina uputi potrebno je pripremiti sustave: vode, pare i ulja za podmazivanje
pomoću uređaja koji su sastavni dio parnoturbinskog postrojenja. Kad se pripreme svi sustavi
slijedi zagrijavanje turbine dovođenjem pregrijane ohlađene pare uz lagano okretanje turbine
pomoću elektromotora. Upravljanje parnom turbinom vrši se iz upravljačkih prostorija na
principu daljinske i automatske kontrole praćenjem vrijednosti pogonskih parametara. Pri
upravljanu parnom turbinom ponajviše se koristi sustav automatskog upravljanja i kontrole
čime se turbinu zaštićuje od mogućih oštećenja. Kad je brod uplovi u luku ili terminal slijedi
raspremanje parne turbine, a potom se ponovno sprema za stanje pripravnosti.
This paper deals with the preparation and operation of the marine steam turbines. Showing
actions and procedures to be applied in the preparation of steam turbines up to its operation.
Before the turbine is started it is necessary to prepare systems: water, steam and lubricating
oil just by using the machine that is the part of the steam turbine plant. When all systems are
prepared follows turbine heating by bringing desuperheated steam with a slight rotation of
turbine by an electric motor. Operating steam turbine is done from the control room on the
principle of remote and automatic control by monitoring the operational parameters. When
operating steam turbine mainly used system is called automatic system management and
control which protects turbine from possible damage. After the ship enters the port or terminal
follows decommission of steam turbine, and after that there is commissioning again.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Pomorski odjel. Brodostrojarski odsjek.
University of Zadar. Maritime Department. Division of Maritime Engineering.
 
Suradnik Orović, Josip
 
Datum 2016-03-15
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:88
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:712319
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess