Pojedinosti o zapisu

Mediteranizam u djelima Slobodana Novaka

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Mediteranizam u djelima Slobodana Novaka
Mediterraneanism in works of Slobodan Novak
 
Autor Didulica, Marijana
 
Tema HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Filologija. Teorija i povijest književnosti.
HUMANISTIC SCIENCES. Philology. Theory and History of Literature.
Mediteran
fenomen mediteranizma
sredozemništvo
simbolika
ironija
poslijeratna proza
egzistencijalizam
suvremeni hrvatski roman
Mediterranean
phenomena of mediterraneanism
Mediterranean area
symbolism
irony
post-war prose
existentialism
contemporary Croatian novel
 
Opis Diplomski rad pristupa fenomenu mediteranizma u tekstovima Izgubljeni zavičaj (1954.), Mirisi, zlato i tamjan (1968.) i Izvanbrodski dnevnik (1977.) Slobodana Novaka. U kontekstu suvremenog hrvatskog romana romani su obiljeţeni autobiografskom notom, pripovjedač/protagonist obračunava se s ideologijom, iluzijama, mitovima i vlastitom prošlošću. Ironijski diskurz pripovijedanja obogaćen je mediteranskim motivima i simbolikom kako bi se obradile univerzalne teme koje u središte zbivanja stavljaju čovjeka i društvo u kojem ţivimo. Fenomen mediteranizma je naišao na plodno tlo i uspješno se nadogradio na poslijeratnu modernističku knjiţevnost što je vidljivo u spomenutim romanima. Otkrivanje glavnih odrednica mediteranskog diskurza unutar knjiţevnih tekstova moţemo postaviti kao središnju tezu rada.
This thesis approaches the phenomena of mediterraneanism in Slobodan Novak's texts; Izgubljeni zavičaj (1954), Miris, zlato i tamjan (1968) and Izvanbrodski dnevnik (1977). In the context of contemporary Croatian novel, these novels are marked by autobiographical note; the narrator / protagonist deals with ideology, illusions, myths and his own past. Ironic discourse of narration is enriched with Mediterranean motifs and symbolism in order to address universal themes whose focus is the man and the society in which we live. The phenomena of mediterraneanism found its fertile ground and successfully upgraded to postwar modernist literature which can be seen in these novels. Disclosure of the main determinants of Mediterranean discourse within literary texts can be set as a central thesis of this work.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za kroatistiku i slavistiku. Odsjek za hrvatski jezik i književnost.
University of Zadar. Department of Croatian and Slavic Studies. Division of Croatian Language and Literature.
 
Suradnik Knežević, Sanja
 
Datum 2016-03-14
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:109
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:516616
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess