Pojedinosti o zapisu

Dužnosti i odgovornosti članova posade na trgovačkim brodovima

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Dužnosti i odgovornosti članova posade na trgovačkim brodovima
 
Autor Bambić, Marko
 
Tema TEHNIČKE ZNANOSTI. Tehnologija prometa i transport. Pomorski i riječni promet.
TECHNICAL SCIENCES. Traffic and Transport Technology. Maritime and River Traffic.
posada
zvanja
trgovački brodovi
trgovačka mornarica
 
Opis Na trgovačkim brodovima brodski časnici upravljaju i održavaju plovila i rukovode radom posade. Zapovjednik broda rukovodi brodom i svim pripadnim službama na brodu, predstavlja brodara te obavlja određene poslove upravne prirode. On je nadređen ostalim brodskim časnicima i cijeloj posadi. Općenito je odgovoran za sigurnost plovidbe, posade i broda. Oni zapovijedaju članovima posade koji usmjeravaju putanju i brzinu broda. Zapovjednici su odgovorni za ispravnost procedura i pridržavanje pravila sigurnosti pri ukrcaju ili iskrcaju tereta ili putnika. Odgovorni su i za radnu ispravnost svih strojeva, uređaja i opreme na plovilu te za redovito vođenje brodskog dnevnika i ostalih zapisa o kretanju broda i prijevozu tereta. U slučaju havarije poduzimaju mjere za spas putnika, članova posade, tereta i brodskih isprava.
Zapovjednicima pomažu časnici palube. Prekooceanski trgovački brodovi obično imaju prvog, drugog i trećeg časnika palube. Oni se smjenjuju u upravljanju službom palube i nadgledanju ukupnog funkcioniranja plovila. Neposredno vode navigaciju u svojoj smjeni na zapovjedničkom mostu tijekom plovidbe. Na manjim plovilima kapetanu pomaže jedan časnik palube ili dva. Časnici stroja, obično pomorski strojari, rukovode upravljanjem, održavanjem i popravljanjem glavnog porivnog stroja i svih pripadajućih strojeva i uređaja za pogon broda, kao što su generatori, kotlovi, pumpe i ostala postrojenja. Veliki trgovački brodovi obično imaju četiri časnika stroja: upravitelja stroja te prvog, drugog i trećeg časnika. I oni, kao i časnici palube, rade u smjenama. Upravitelj stroja tehnički je rukovoditelj cijelog broda, odgovoran je za tehničku ispravnost broda i neposredno rukovodi radom osoblja stroja. U dogovoru ili po zapovijedi zapovjednika određuje režim vožnje i brzinu broda, vodeći računa o ekonomičnosti pogona. Odgovoran je za redovito vođenje dnevnika stroja. Prilikom manevriranja osobno rukovodi radom u strojarnici.
Brodski časnici upravljaju brodom u svim vremenskim uvjetima. Iako nastoje izbjeći vremenske nepogode i oluje na moru, rad u vlažnim, hladnim i bučnim uvjetima može biti neugodan, kako za njih, tako i za članove posade. Ponekad su moguće situacije u kojima je posada prinuđena napustiti plovilo, pri čemu postoji opasnost za život i zdravlje članova posade. Poželjno je da se časnici palube lako orijentiraju u prostoru te da su sposobni za predočavanje prostornih odnosa. Ove sposobnosti posebno dolaze do izražaja prilikom čitanja pomorskih karata, određivanja pozicije i korigiranja smjera kretanja plovila te općenito pri manevriranju brodom. U radu časnika stroja važne su sposobnosti uočavanja mehaničkih odnosa, što se odnosi na upravljanje i održavanje strojnog kompleksa plovila. Budući da brodski časnici rukovode radom drugih članova brodske posade, važno je da posjeduju određene osobine i vještine koje obično karakteriziraju uspješne rukovoditelje, npr. sklonost timskom radu, toleranciju na stres i vještinu postupanja s ljudima. Ovo je posebno važno zbog specifičnosti koje nosi socijalna izolacija posade na duže vrijeme.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Pomorski odjel. Nautički odsjek.
University of Zadar. Maritime Department. Division of Nautical Studies.
 
Suradnik Bielić, Toni
 
Datum 2016-02-02
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:45
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:648316
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess