Pojedinosti o zapisu

Društveno korisno učenje unutar sustava visokoškolskog obrazovanja

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Društveno korisno učenje unutar sustava visokoškolskog obrazovanja
Service learning within the higher education system
 
Autor Stanisavljević, Jelena
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.
SOCIAL SCIENCES. Education/Rehabilitation Sciences.
društvena odgovornost
društveno korisno učenje
visokoškolsko obrazovanje
profesionalne kompetencije
cjeloživotno učenje
social responsibility
service-learning
higher education
professional competence
lifetime learning
 
Opis Doprinos sveučilišta društvenom razvoju danas se ogleda ne samo u domeni profesionalnog utjecaja na okruženje u kojem djeluje kroz temeljne akademske djelatnosti već i angažmana za povećanje kvalitete života sudionika lokalne zajednice. Da bi se to postiglo potrebno je ići korak dalje od klasičnog obrazovanja te poticati veću participaciju studenata u rješavanju problema lokalne zajednice. Metoda za postizanje ovog cilja široko je priznata diljem svijeta, a radi se o obrazovanju društveno odgovornih i aktivnih građana putem integracije modela društveno korisnog učenja u kurikulum visokog obrazovanja. Cilj ovog diplomskog rada je ponuditi pregled modela i programa koji omogućuju doprinos sveučilišta razvoju civilnog društva usmjeravanjem i olakšavanjem aktivnog sudjelovanja studenata u zajednici kroz društveno korisno učenje unutar sustava visokoškolskog obrazovanja. Također, u radu će biti istaknute i mogućnosti doprinosa društvenog korisnog učenja unapređenju profesionalnih kompetencija budućih stručnjaka pomažućih profesija. Dodatna vrijednost ovog diplomskog rada bit će i prikaz postojećih studijskih programa koji u svojim kurikulumima imaju integrirano i društveno korisno učenje što može poslužiti i kao primjer dobre prakse za organizaciju i unapređenje takvog oblika učenja na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu.
Universities today don't benefit society purely by their proffesional influence but also by increasing the general quality of life of the people in the local community. To achieve this beneficial influence, it is necessary to depart from what's considered to be the „classic“ educational model and start working on including university students in solving various problems that burden the local community. There are various methods of doing this, however the most acclaimed and recognized method worldwide is educating socially responsible and active citizens by integrating the model of service learning in the universities’curriculums.
The aim of this paper is to provide a different view of programs and models that help universities to develop a more civilized society by coordinating and enabling activities of university students in the community through service learning programs. This paper gives an insight in the way afore mentioned programs can increase and develop professional competence among students of humanities and social sciences. An added value to this paper is an overview of various educational programs that already include service learning in their curriculums. In that sense, this paper contributes to the development and improvement of such programs at University of Zagreb.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet. Odsjek za poremećaje u ponašanju.
University of Zagreb. Faculty of Education and Rehabilitation Sciences. Department of Behavioural Disorders.
 
Suradnik Mihić, Josipa
 
Datum 2016-02-01
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:8
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:178061
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess