Pojedinosti o zapisu

Uloga kontrolinga u modernom poslovanju

EFOS REPOZITORIJ

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Uloga kontrolinga u modernom poslovanju
 
Autor Marić, Vedran
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Organizacija i menadžment.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Organization and Management.
kontroling
kontrola
fukncije menadžmenta
moderno poslovanje
 
Opis Posljednjih desetak godina kontroling je jedna od najčešće obrađivanih tema u sklopu poslovne ekonomije. Kontroling je nastao kao posljedica razvoja modernog poslovanja i upravljanja te je kao takav bio neophodan. Cilj kontrolinga je povećati efikasnost i efektivnost sustava vođenja, te povećati sposobnost prilagođavanja unutarnjim i vanjskim promjenama. Kontroling je proces planiranja, praćenja i prilagodbe poslovnih procesa koji organizaciji omogućuje dostizanje dugoročnih i kratkoročnih ciljeva. U modernom poslovanju menadžment ima potrebu za odjelom ili osobom koja će mu biti potpora u odlučivanju tijekom hitnih riješenja koja su posljedica konstantnog razvijanja poslovnog okruženja. Uloga kontrolinga je povezivanje svih hijerarhijskih razina poduzeća. Kontroling je proces horizontalnog i vertikalnog usklađivanja svih aktivnosti menadžmenta sa svrhom boljeg i bržeg prilagođavanja poduzeća unutarnjim i vanjskim promjenama. Zbog sve većeg previranja, omogućavanja ravnoteže u poslovanju i ekološke prihvatljivosti kontroling uvelike pomaže menadžmentu u njegovim osnovnim funkcijama kao što su planiranje, organiziranje, vođenje. Kontroling kao i menadžment ima više vrsta te ga dijelimo na strategijski i operativni. U Republici Hrvatskoj kontroling nije zastupljen u stupnju u kakvom bi mogao biti, posebice nakon ulaska Hrvatske u Europsku uniju, u kojoj su poslovne prilike uvelike dinamičnije i sklonije promjenama te bi stoga uvođenje kontrolinga kao potpore menadžmentu uvelike pomoglo poduzećima za bolju prilagodbu i veću efikasnost i efektivnost u njihvom poslovanju.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ekonomski fakultet u Osijeku. Katedra za kvanititavne metode i upravljanje.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Economics in Osijek. Chair of Quantitative Methods and Informatics.
 
Suradnik Lamza Maronić, Maja
 
Datum 2016-04-13
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.efos.hr/islandora/object/efos:142
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:865065
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess