Pojedinosti o zapisu

Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo

EFOS REPOZITORIJ

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 
Autor Landeka, Kristijan
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Organizacija i menadžment.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Organization and Management.
obiteljsko poljoprivredno gospodarstvo
 
Opis Food and Agriculture Organization of United States (FAO) 2014. godinu je proglasio Međunarodnom godinom obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava (OPG). Dobili su potporu više od 360 civilnih društava i poljoprivrednih organizacija. Jose Graziano de Silva, generalni direktor FAO-a, OPG označio je kao ključno za globalnu sigurnost hrane i očuvanje prirodnih resursa.
Sama poljoprivreda se po nizu značajki razlikuje od ostalih proizvodnih grana. Koliko je vezana za prirodnu sredinu, toliko je vezana i za ljudski potencijal, odnosno rad. Od poljoprivrednih kultura ovise i radne operacije koje nisu uvijek istodobne te je stoga problem organizacije rada složeniji nego u drugim proizvodnim djelatnostima. Poljoprivrednik u suvremenim uvjetima mora biti konstantno informiran i inovativan.
Na našim prostorima, osobito u kopnenoj Hrvatskoj, zapaženo je zaostajanje za moderniziranim poljoprivrednicima Europe, čije bi iskustvo i znanje uvelike doprinjeli razvitku cijele proizvodne strukture na ovim prostorima. No, veliki je problem također i nepovjerenje, otpor i nezadovoljstvo stanovništva prema svemu što je drugačije i što nosi promjenu.
Poljoprivreda je temeljna proizvodna gospodarska djelatnost koja je osnova razvitku sekundarnih i tercijarnih djelatnosti u Republici Hrvatskoj. Značenje poljoprivrede ne smije se promatrati brojem poljoprivrednog stanovništva koje proizvodi hranu, niti s vrijednosti bruto domaćeg proizvoda poljoprivrede, već koliko poljoprivreda generira i ubrzava cjelokupni gospodarski razvitak . Imati stabilnu i uzornu poljoprivredu znači imati stabilno cjelokupno gospodarstvo. Temelj toga razvitka upravo je OPG.
Prema podacima do 1. lipnja 2013. godine poljoprivredna gospodarstva, u koja pripadaju i obiteljska poljoprivredna gospodarstva, koriste 1 252 000 ha poljoprivredne površine u Republici Hrvatskoj. U istraživanju su se koristili podaci svih poljoprivrednih gospodarstava koja imaju više o 0,4 ha korištene poljoprivredne površine. Osjetan je pad iskorištene površine u odnosu na 2010. godinu, kada je bilo iskorišteno 1 316 000 ha .
Obiteljska poljoprivredna gospodarstva izuzetno su važna upravo iz razloga jer utječu na prehrambenu sigurnost, čuvaju poljoprivrednu bioraznolikost i održivost prirodnih resursa te čuvaju ruralni prostor, jačaju lokalnu ekonomiju i, najvažnije, zapošljavaju ljude. Iako se u nazivu rabi pridjev “obiteljsko” taj izraz možemo proširiti i na “domaćinstvo” jer želimo naglasiti kako socijalnu, tako i ekonomsku povezanost takve zajednice. Obradive površine Republike Hrvatske pokazuju stalnu tendenciju povećanja. Razlozi povećanja pronađeni su upravo u povećanoj agrarnoj napučenosti i procesima deagrarizacije stanovništva. Međutim ti procesi nisu bili dovoljni radikalni iz razloga što na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima, osim poljoprivrednog, angažirano je i nepoljoprivredno stanovništvo. Ta činjenica otežava svaku preciznu kalkulaciju stvarno angažiranog rada u toj djelatnosti. Prema podacima iz 2013. godine, u Republici Hrvatskoj obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava ima 185.965 koji ukupno iskorištavaju 1 057 854 hektara zemljišta . U 2014. godini taj se broj povećao na 186.333. Ostali pravni subjekti koji se bave poljoprivredom su zadruge, obrtnici, trgovačka društva, no nitko od njih nije toliko zastupljen kao OPG.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ekonomski fakultet u Osijeku. Katedra za nacionalnu i međunarodnu ekonomiju.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Economics in Osijek. Chair of National and International Economics.
 
Suradnik Crnković, Boris
 
Datum 2016-03-14
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.efos.hr/islandora/object/efos:98
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:584180
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess