Pojedinosti o zapisu

Granični poremećaj ličnosti

FFOS-repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Granični poremećaj ličnosti
Borderline personality disorder
 
Autor Horvat, Ana
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Psihologija. Klinička i zdravstvena psihologija.
SOCIAL SCIENCES. Psychology. Clinical and Health Psychology.
granični poremećaj ličnosti
dijagnoza
etiologija
tretman
 
Opis Granični poremećaj ličnosti (eng. borderline personality disorder) karakterizira pervazivni obrazac nestabilne afektivne regulacije, kontrole impulsa, međuljudskih odnosa te slike o sebi. Ovi su obrasci sveprisutni, najčešće počinju u adolescenciji i perzistiraju kroz produženo razdoblje. Simptomi koji karakteriziraju ovaj poremećaj mogu se grupirati u tri osnovne klasifikacijske kategorije: poremećeni odnosi, nekontrolirano ponašanje i afektivna nestabilnost. Tipični obrambeni mehanizam osoba s graničnim poremećajem ličnosti jest tzv. cijepanje koje se definira kao rigidno razdvajanje pozitivnih i negativnih misli i osjećaja o sebi i drugima. Etiologiji graničnog poremećaja ličnosti pristupa se višedimenzionalno: iz biološke, kognitivne, bihevioralne te socijalne perspektive. Jedan od najprihvaćenijih etioloških modela graničnog poremećaja ličnosti oblikovan je u okviru biosocijalne teorije koja naglašava utjecaj interakcije između bioloških predispozicija i specifičnih okolinskih faktora na razvoj poremećaja. Primarni tretman za granični poremećaj ličnosti jest psihoterapija koja se može nadopunjavati farmakoterapijom, ovisno o ozbiljnosti specifičnih bihevioralnih simptoma. Brojna istraživanja podupiru učinkovitost nekoliko oblika psihoterapije, a najprihvaćenija je dijalektičko-bihevioralna terapija. Neovisno o vrsti, tretman graničnog poremećaja ličnosti nosi rizik za pojavu specifičnih problema sukladno nizu specifičnih simptoma koje ove osobe mogu ispoljavati i koji mogu ometati terapijski proces. Jedno od sredstava za uspješno nošenje s dotičnim problemima krije se u posebno strukturiranoj komunikaciji. Prognoza graničnog poremećaja ličnosti kronična je i nepovoljna, no u obzir treba uzeti i podatke koji sugeriraju mogućnost napretka tijekom terapijskog procesa u kojem referentnu točku ka pozitivnoj promjeni predstavljaju klijentove jake strane i vrline.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Filozofski fakultet. Odsjek za psihologiju.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Humanities and Social Sciences. Depatrment of Psychology.
 
Suradnik Kurtović, Ana
 
Datum 2015-09-09
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.ffos.hr/islandora/object/ffos:40
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:142:021180
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess