Pojedinosti o zapisu

Stereotipi studenata Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja

FOOZOS Repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Stereotipi studenata Ranoga i predškolskog odgoja i obrazovanja
 
Autor Šešum, Stefani
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Psihologija. Socijalna psihologija.
SOCIAL SCIENCES. Psychology. Social Psychology.
stereotipi
homoseksualnost
studentice
religija
stereotypes
homosexuality
students
faith
 
Opis Stereotip je generalizacija o grupi ljudi, kojom se iste osobine pripisuju gotovo svim članovima te grupe, ne vodeći računa o stvarnim varijacijama između članova. Stereotipi mogu biti pozitivni i negativni. Svrha ovog istraživanja bila je utvrditi stavove studenata na Fakultetu za odgojne i obrazovne znanosti prema muškarcima i ženama homoseksualne orijentacije. Cilj istraživanja bio je ispitati razlike u stavovima s obzirom na demografska obilježja sudionika, stupanj kontakta s osobom homoseksualne orijentacije te važnosti vjere u predviđanju stavova prema gej i lezbijskoj populaciji. Ispitivanje je provedeno na ukupno 178 studenata Fakulteta za odgojne i obrazovne znanosti. Stavovi prema muškarcima homoseksualcima i lezbijkama ispitivani su skalom stavova koja je konstruirana za potrebe Ljetne škole psihologije 2003. godine.
A stereotype is the generalization of a group of people, which assignes the same attributes to every member of the group despite their actual differences. Stereotypes can be positive and negative. The purpose of this research was to define the students stand on men and women of homosexual orientation. The aim was to examine the differences in attitudes based on demographic characteristics of the attendees, the level of contact with a person of homosexual orientation and the importance of faith in their everyday lifes. The research was carried out on 178 students of FOOZOS. The attitudes towards men and women of homosexual orientation were tested on the scale of attitudes that was constructed in 2003. for the needs of the Summer school of psychology.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Education.
 
Suradnik Velki, Tena
 
Datum 2015-09-09
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.foozos.hr/islandora/object/foozos:152
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:474202
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess