Pojedinosti o zapisu

Utjecaj tipa države blagostanja na obrasce prosvjednog djelovanja tijekom globalne recesije

FPZG repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Utjecaj tipa države blagostanja na obrasce prosvjednog djelovanja tijekom globalne recesije
Impact of Welfare State Regime on Patterns of Protest during the Global Recession
 
Autor Jelić, Hrvoje
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Politologija. Politička teorija/povijest političkih ideja.
SOCIAL SCIENCES. Political Science. Political Theory/History of Political Ideas.
društveni pokreti
stratifikacija
politike države blagostanja
javna potrošnja
fiskalna konsolidacija
mobilizacija
 
Opis Kompariraju se slučajevi Njemačke, Ujedinjenog Kraljevstva, Švedske i Španjolske reprezentativni za četiri režima europske države blagostanja prema njihovim najvažnijim sastavnicama: mirovinskom i zdravstvenom sustavu, te politikama prema nezaposlenima. Na osnovi zatečenih režima blagostanja predviđaju se obilježja nacionalnog prosvjednog djelovanja kakva sugerira teorija mobilizacije resursa. Testiranjem na kolektivnom djelovanju registriranom u periodu globalne recesije prosuđuje se adekvatnost predviđanja. Produkt istraživanja je presjek karakterističnih obrazaca prosvjednih aktivnosti koji korespondiraju s pojedinim režimima blagostanja. Njihov odnos tumači se kao posljedica diferenciranog redistributivnog djelovanja režima blagostanja na segmente populacije. Dvije zavisne varijable određene su režimom blagostanja: masovnost prosvjednih aktivnosti i izgledi za institucionalizaciju i rutinizaciju pokreta. Korporativistički režimi, čiji je cilj očuvanje razina dohodaka i statusnih distinkcija, generiraju reaktivne prosvjede koji nastoje spriječiti uzurpaciju statusa. Obilježava ih nizak potencijal za institucionalizaciju. Liberalni režimi koji ne pružaju osiguranje od stratifikacijskog propadanja povećavaju vjerojatnost vaninstitucionalnih rješenja. Sumnja u izvršavanje obaveza koje socijaldemokratski režim preuzima dovodi do uspješne mobilizacije. U južnoeuropskim režimima države blagostanja percepcija da se prioriteti vladajućih stranaka razlikuju od želja građana i međunarodni pritisak za fiskalnom konsolidacijom rezultirali su masovnim prosvjedima sa širokom nacionalnom bazom.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet političkih znanosti. Odsjek za političku i socijalnu teoriju.
University of Zagreb. The Faculty of Political Science. Department of Political and Social Theory.
 
Suradnik Zakošek, Nenad
 
Datum 2016-02-19
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/islandora/object/fpzg:16
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:114:741051
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess