Pojedinosti o zapisu

Analiza rodnih stereotipa u crtanim filmovima koji se prikazuju na hrvatskim nacionalnim TV postajama

FPZG repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Analiza rodnih stereotipa u crtanim filmovima koji se prikazuju na hrvatskim nacionalnim TV postajama
Gender stereotypes analysis in cartoons broadcasted on Croatian televisions
 
Autor Rudančić, Vlatka
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Novinarstvo.
SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Journalism.
rodni stereotipi
rodna diskriminacija
stereotipi
crtani filmovi
rod
spol
muški i ženski likovi
fizički opis
mediji
televizija
djeca
emocije
seksualnost
gender stereotypes
gender discrimination
stereotypes
cartoons
gender
sexs
male and female characters
physical description
media
television
children
emotions
sexuality
 
Opis Rodni stereotipi postoje od kada postoje muškarci i žene, njihovo značenje roda i spola. Od samih početaka razvoja pismenosti (od doba Aristotela) muškarci su bili oni koji su išli u lov i čije se mišljenje uvažavalo, dok su žene ostajale doma, rađale djecu i brinule se o njima. Istraživanje se temelji na osamdeset analiziranih crtanih filmova koji se prikazuju na hrvatskim nacionalnim TV postajama te prikazuju postojanje rodnih stereotipa u svim pregledanim materijalima. Metoda koja se koristila je analiza narativa. Istraživanje također pruža uvid u prikaze fizičkih opisa likova te prikazivanje muških i ženskih likova u crtanim filmovima.
Gender stereotypes exists since there were men and women, their meaning of sex and gender. From the very beginning of the development of literacy (from the time of Aristotle) men were the ones who went out to hunt and whose opinions were valued, while women stayed home, had children and took care of them. The study is based on eighty analyzed cartoons that appear on the Croatian national TV stations and show the existence of gender stereotypes in all reviewed materials. The method used is the analysis of the narrative. The study also provides insight into the views of physical descriptions of characters and showing male and female characters in cartoons.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet političkih znanosti. Odsjek za novinarstvo i odnose s javnošću.
University of Zagreb. The Faculty of Political Science. Department of Journalism and Public Relations.
 
Suradnik Car, Viktorija
 
Datum 2015-09-16
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/islandora/object/fpzg:1
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:114:496212
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess