Pojedinosti o zapisu

Tradicijsko odijevanje vinkovačkog kraja

FOOZOS Repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Tradicijsko odijevanje vinkovačkog kraja
 
Autor Jerkić, Nikolina
 
Tema HUMANISTIČKE ZNANOSTI. Povijest. Hrvatska i svjetska srednjovjekovna povijest.
HUMANISTIC SCIENCES. History. Medieval Croatian and World History.
tradicija
odijevanje
ruho
vinkovački kraj
tradition
clothing
attire
Vinkovci region
 
Opis Tradicijsko ruho, odnosno narodna nošnja predstavlja jedno od najkompleksnijih dometa narodnog stvaralaštva. Uklapa se u sliku kraja, odražava stanje šire zajednice i tragove stvaralaštva naroda te povijesnih događaja. Na njeno stvaranje utječu klimatske prilike, ekonomski čimbenici, društveni čimbenici, crkveno-administrativna podjela, vjerska pripadnost, vojničko-teritorijalna podjela te moda, a njena uloga je upotrebna, društvena, magijski-obredna te likovno-stvaralačka. Žene vinkovačkog kraja sijale su i uzgajale lan i konoplju te obavljale dug i složen proces njihove prerade i proizvodile tipove nošnji od konopljinog, lanenog, pamučnog i svilenog tkanja s različitim ukrasnim tehnikama u vezovima i materijalu. Mlađi naraštaj učio je od starijeg i iskustvo se prenosilo s koljena na koljeno te je tako nastala i do danas se održala bogata tradicijska kultura, koju i ja ovim istraživanjem želim njegovati, čuvati, poštovati i prenositi.
Traditional attire, i.e. folk costume presents one of the most complex achievements of folk creativity. It fits into the picture of the region, reflects habits of the wider community and traces of creativity of the people and historical events. Its creation is affected by climate, economic factors, social factors, church-administrative division, religious affiliation, military-territorial division and fashion, and its function is in use, social, magic-ritual and artistic creation. Women in Vinkovci region seeded and grown linen and hemp and performed a long and complicated process of remaking it and they produced types of costumes from hemp, linen, cotton and silk fabric with different decorative techniques in embroideries and material. The younger generation was taught by older and experience has been passed down from generation to generation, resulting in up to date to maintain the rich traditional culture, that I want to cherish, protect, respect and carry forward by this research.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Fakultet za odgojne i obrazovne znanosti. Odsjek za društvene znanosti.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Education. Department of Social Sciences.
 
Suradnik Matanović, Damir
 
Datum 2015-07-10
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.foozos.hr/islandora/object/foozos:32
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:141:728863
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess