Pojedinosti o zapisu

Analiza radova redovnog i izvanrednog održavanja na autocesti A6

Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Analiza radova redovnog i izvanrednog održavanja na autocesti A6
Analysis of Regular and Emergency Maintenance Activities on A6 Motorway
 
Autor Štefan, Damir
 
Tema TEHNIČKE ZNANOSTI. Tehnologija prometa i transport. Cestovni i željeznički promet.
TECHNICAL SCIENCES. Traffic and Transport Technology. Road and Rail Transport.
redovno održavanje
izvanredno održavanje
zimsko održavanje
regular maintenance
emergency maintenance
winter maintenance
 
Opis Održavanje cesta je važan element održavanja cestovne infrastrukture i omogućava nesmetano odvijanje prometa. Zato je organizirana služba za održavanje cesta s ciljem da sačuva i održava zadovoljavajuće tehničko stanje ceste kako bi se mogao odvijati nesmetan i siguran promet. Radovi na održavanju cesta se dijele na redovno i izvanredno održavanje. Radovi redovnog održavanja se odvijaju neprekidno tijekom cijele godine. Izvanredno održavanje podrazumijeva radove na manjim rekonstrukcijama poput obnove ili zamjene kolnika. Organizacija zimske službe je bitna zbog snijega i poledice na kolniku koji smanjuju sigurnost i propusnu moć. Zimsko održavanje ovisi o zemljopisnom položaju, nadmorskoj visini, podneblju, a rad i reakcija zimske službe ovise o organizaciji, dobivanju točnih i pravovremenih informacija o stanju i uvjetima na cesti.
Road maintenance is an important element of maintenance of road infrastructure and enables smooth traffic flow. This is the reason why road maintenance service is organized in order to preserve and maintain satisfactory technical conditions of the road and provide smooth traffic flow and road safety. Road maintenance is divided into regular and emergency maintenance operations. Regular maintenance works are carried out continuously throughout the year. Emergency maintenance includes work on smaller reconstructions such as the renovation or replacement of pavement. The organization of winter maintenance is essential because of the snow and ice on the road surface that reduce safety and traffic flow capacity. Winter maintenance depends on the geographic location, altitude, climate, and the work of winter service and their response depends on organization and getting precise and timely information about road conditions.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet prometnih znanosti. Promet. Zavod za cestovni promet.
University of Zagreb. Faculty of Transport and Traffic Sciences. Division of Transport. Department of Road Transport.
 
Suradnik Hozjan, Dubravka
 
Datum 2015-09-15
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz:68
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:173417
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess