Pojedinosti o zapisu

Analiza učinkovitosti procesa prijevozne logistike tvrtke Petrokemija d.d.

Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Analiza učinkovitosti procesa prijevozne logistike tvrtke Petrokemija d.d.
Efficiency Analysis of Petrokemija d.d. Company's Transport Logistics Processes
 
Autor Čaić, Ivan
 
Tema TEHNIČKE ZNANOSTI. Tehnologija prometa i transport. Cestovni i željeznički promet.
TECHNICAL SCIENCES. Traffic and Transport Technology. Road and Rail Transport.
Petrokemija d.d.
sirovine
mineralna gnojiva
strojevi za automatsko pakiranje i paletiziranje
skladištenje
oblici prometa
Petrokemija d.d.
raw materials
fertilizers
machines for automated packaging and palletizing
storage
modes of transport
 
Opis U radu je opisana analiza učinkovitosti procesa prijevozne logistike tvrtke Petrokemija d.d. Uz općenite informacije o samoj tvrtki opisane su također i sirovine koje Petrokemija uvozi, kao i mineralna gnojiva koja Petrokemija proizvodi i izvozi. U radu je također opisan i način pakiranja i slaganja mineralnih gnojiva na paletu, kao i princip rada strojeva za automatsko pakiranje i strojeva za automatsko paletiziranje. Opisan je i način skladištenja te popratne radnje vezane uz manipulaciju sirovina i mineralnog gnojiva. Sljedeće poglavlje opisuje sve oblike prijevoza koje Petrokemija koristi prilikom uvoza i izvoza robe. U radu je dana i usporedna analiza prijevoznih procesa popraćena tablicama i grafikonima te prednosti i nedostaci pojedine grane prometa.
This thesis describes an efficiency analysis of Petrokemija d.d. company’s transport logistics processes. In addition to general information about the company this thesis describes raw materials that are imported in company, as well as mineral fertilizers that are produced and exported from the company. The thesis also describes the method of packing and arranging of fertilizers on the pallet, as well as the working principle for automated packaging machines and automated palletizing machines. It also describes the manner of storage and activities related to the manipulation of raw materials and fertilizers. The following section describes all types of transport which Petrokemija d.d. is using during import and export. The thesis describes a comparative analysis of the transport processes followed by tables and graphs, as well as advantages and disadvantages of individual mode of transport.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet prometnih znanosti. Inteligentni transportni sustavi i logistika. Zavod za transportnu logistiku.
University of Zagreb. Faculty of Transport and Traffic Sciences. Division of Intelligent Transport Systems and Logistics. Department of Transport Logistics.
 
Suradnik Protega, Veselko
 
Datum 2015-07-07
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz:266
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:090599
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess