Pojedinosti o zapisu

Analiza metoda dodjele kapaciteta u višeuslužnim mrežama i utjecaj na kvalitetu usluge

Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Analiza metoda dodjele kapaciteta u višeuslužnim mrežama i utjecaj na kvalitetu usluge
Analysis of Capacity Allocation Schemes in Multiservice Networks and their Impact on Quality of Service
 
Autor Džimbeg, David
 
Tema TEHNIČKE ZNANOSTI. Tehnologija prometa i transport. Poštansko-telekomunikacijski promet.
TECHNICAL SCIENCES. Traffic and Transport Technology. Postal and Telecommunications Traffic.
višeuslužna mreža
mrežni čvor
performanse mreže
kvaliteta usluge
First Come First served (FCFS)
Priority Queuing (PQ)
Round Robin (RR)
multi-service networks
network node
network performance
quality of service
First Come First Served (FCFS)
Priority Queuing (PQ)
Round Robin (RR)
 
Opis U ovome radu provedena je analiza vremena čekanja paketa u čvoru višeuslužne mreže u ovisnosti o prosječnoj duljini paketa i njihovom broju, kapacitetu odlaznog kanala te primijenjenoj discipline dodjele kapaciteta. Za potrebe ove analize napravljena je simulacija rada čvora višeuslužne mreže za slučajeve ako su u njemu implementirane tri različite strategije dodjele kapaciteta: First Come First Served (FCFS), Priority Queuing (PQ) i Round Robin (RR) Temeljem proračuna vremena trajanja i vremena završetka posluživanja svakog pristiglog paketa, koji su najprije svrstani u četiri klase prometa, izračunato je vrijeme čekanja svakog paketa kao i prosječne vrijednosti i standardna odstupanja. Nakon ovih analiza uspoređene su performanse čvora ukoliko se primjenjuju različite strategije dodjele kapaciteta.
In this thesis an analysis of package waiting times in the multi-service network node has been conducted, depending on the average package length and their number, capacity of the outgoing link and the applied discipline for the capacity allocation. For the purpose of this analysis a simulation of multi-service network node has been performed. The performances of the node were analyzed in cases when three different capacity allocation strategies were implemented: First Come First Served (FCFS), Priority Queuing (PQ) and Round Robin (RR). After deriving service time of each package (which were first classified into four traffic classes) as well as their exit times, the waiting time of each packet has been calculated. Furthermore, the average waiting time values and standard deviations are also calculated. After this analysis, performances of the node were compared between different capacity allocation strategies.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet prometnih znanosti. Promet. Zavod za informacijsko komunikacijski promet.
University of Zagreb. Faculty of Transport and Traffic Sciences. Division of Transport. Department of Information and Communications Traffic.
 
Suradnik Matulin, Marko
 
Datum 2015-09-24
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz:275
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:071138
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess