Pojedinosti o zapisu

Harmonizacija civilnog i vojnog sustava upravljanja zračnim prometom s osvrtom na Hrvatsku

Repozitorij Fakulteta prometnih znanosti

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Harmonizacija civilnog i vojnog sustava upravljanja zračnim prometom s osvrtom na Hrvatsku
Harmonisation of Civil and Military Air Traffic Management with Regards to Croatia
 
Autor Čičak, Marijana
 
Tema TEHNIČKE ZNANOSTI. Tehnologija prometa i transport. Zračni promet.
TECHNICAL SCIENCES. Traffic and Transport Technology. Air Traffic.
upravljanje zračnim prometom
civilno-vojna suradnja
funkcionalni zračni blokovi
fleksibilna uporaba zračnog prostora
regulativni okviri
razvoj alata
air traffic management
civil-military cooperation
functional airspace blocks
flexible use of airspace
regulatory frameworks
tools development
 
Opis Razvoj Inicijative Jedinstvenog europskog neba i njezina implementacija unapređuju razvoj procesa upravljanja zračnim prometom na zagušenom europskom nebu. U tom procesu ogleda se i civilno – vojna suradnja kroz razne alate razvijene kako bi se udovoljilo potrebama i zahtjevima jednih i drugih korisnika s ciljem da se smanji fragmentiranost zračnog prostora kroz uporabu funkcionalnih zračnih blokova i koncepta fleksibilne uporabe zračnog prostora. Primjena ovih koncepata rezultira operativnim unaprjeđenjem sustava upravljanja zračnim prometom. Daljnji razvoj zračnog prometa određen je ključnim područjima sigurnosti, okoliša, kapaciteta i troškovne učinkovitosti.
The development of the Single European Sky and its implementation enhancing the development process of air traffic at congested European sky. This process is reflects civil - military cooperation through a variety of tools developed to meet the needs and requirements of both users with the aim to reduce the fragmentation of airspace through the usage of functional airspaces blocks and the concept of flexible use of airspace. Applying these concepts results with operational improvement of air traffic management system. Further development of air transport is determining by the performance key areas of safety, environment, capacity and cost efficiency.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet prometnih znanosti. Promet. Zavod za zračni promet.
University of Zagreb. Faculty of Transport and Traffic Sciences. Division of Transport. Department of Air Transport.
 
Suradnik Steiner, Sanja
 
Datum 2015-09-24
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpz.unizg.hr/islandora/object/fpz:156
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:119:211867
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess