Pojedinosti o zapisu

RAZVOJ BABILONSKE DRŽAVE I PRAVA

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov RAZVOJ BABILONSKE DRŽAVE I PRAVA
DEVELOPMENT OF STATE AND LAW OF BABEL
 
Autor Uzelac, Marina
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Pravo. Povijest prava i države.
SOCIAL SCIENCES. Law. History of Law and State.
država
pravo
Babilon
Hamurabi
zakonik
gospodarstvo
politika
state
law
Babylon
Hamurabi
Code
economic
politics
 
Opis Završni rad „Razvoj Babilonske države i prava“ podijeljen je kroz poglavlja teorijskog djela rada kojeg čine obilježje zemlje i jezika, razvoj države i prava u Babilonu, državno uređenje, formalno-pravna vrela i ustrojstvo države, Hamurabijev zakonik te vrste obvezno-pravnih ugovora i grane prava. Razvoj Babilonske države prikazati će se smještanjem razdoblja od 19. do 16. stoljeća prije nove ere. Obraditi će se društvena slika i vladavina, uređenje pravnog sustava, vladajuće odredbe za svako područje prava koje se primjenjivalo u svakodnevnom životu u tom dinamičnom razdoblju koje je pratila gospodarska i politička zbilja. Bitno je naglasiti kako je to razdoblje uspješnog političkog vladanja i promjenom vlasti manje uspješnog obilježeno ratovima i obranama od neprijatelja zapamćeno jakom i samostalnom državom.
Final work on „Development of State and Law of Babel“ is divided by chapters theoretical part of work characteristic of the country and the language, the country's development and rights in Babylon, state organization, formal-legal sources and structure of the country, Code of Hamurabi and the type required legal contracs and branches of the law. The development of Babeb state shown by placing a period from the 19th to the 16th century before Christ. There will be process of a social image and governance, regulation of the legal system, the governing provisions for each area of law that applied in every day life in this dinamic period that followed the economic and political reality. It is important to emphasize that this is a period of successfl politic governance and change of goverment less successful marked by wars and defend against enemies remembered a strong and independent state.
 
Izdavač Veleučilište u Požegi.
Polytehnic in Pozega.
 
Suradnik Radonić, Tomislav
 
Datum 2016-03-18
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:102
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:178187
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess