Pojedinosti o zapisu

Uloga bankarskog sektora u borbi protiv pranja novca

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Uloga bankarskog sektora u borbi protiv pranja novca
The Role of the Banking Sector in Combating Money Laundering
 
Autor Žuro, Danijela
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Organizacija i menadžment.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Organization and Management.
novac
pranje novca
tehnike pranja novca
posljedice pranja novca
Ured za sprječavanje pranja novca
bankarski sektor
money
money laundering
laundering techniques
the consequences of money laundering
Anti-Money Laundering Office
banking sector
 
Opis Novac više nije samo sredstvo plaćanja, u današnjem društvu on postaje mjerilo
vrijednosti osobe. Društveni status i ugled ovise o novcu, te postaju sve važniji. Iz tog razloga
mnogi ljudi posežu za kriminalnim radnjama kako bi se obogatili. Kako bi novac stečen
kriminalnim djelatnostima legalizirali kriminalci se koriste procesom pranja novca, to
podrazumijeva prikrivanje ilegalnog porijekla novca. Postoje mnogobrojne tehnike i metode
pranja novca, čiji se broj zahvaljujući internetu, elektroničkom poslovanju i brzom razvoju
tehnologije konstantno povećava. Pranje novca je sve razvijeniji i složeniji globalni problem i
ima potencijalno razorne ekonomske, sigurnosne i socijalne posljedice. Iz ovog razloga se
javila potreba za mjerama i aktivnostima s ciljem sprječavanja pranja novca i financiranja
terorizma, koje provode financijsko obavještajne jedinice. U Republici Hrvatskoj tu ulogu
ima Ured za sprječavanje pranja novca, čije je djelovanje propisano Zakonom o sprječavanju
pranja novca i financiranja terorizma. Ured je u stalnoj interakciji s obveznicima, nadzornim
tijelima, tijelima progona te stranim financijsko obavještajnim jedinicama. S obzirom na to da
je pranje novca međunarodni odnosno globalni problem pojavile su se i međunarodne
organizacije koje se bave sprječavanjem pranja novca i financiranja terorizma. Jedan od
obveznika su banke, odnosno bankarski sektor, a njegova uloga u sprječavanju pranja novca
je ključna, jer se ove institucije najčešće koriste pri pranju novca, odnosno u njima najviše
cirkulira oprani novac.
The money is no longer just an instrument of payment, in today's society it
becomes a measure of the value of people. Social status and reputation depend on the money,
and they become increasingly important. For this reason, many people resort to criminal
activities to enrich. To make money obtained from criminal activities legalized criminals use
the process of money laundering, it involves concealing illegal origin of money. There are
many techniques and methods of money laundering, whose number thanks to the Internet, ebusiness
and the rapid development of technology is constantly increasing. Money laundering
is more developed and complex global issue, and has potentially devastating economic,
security and social consequences. For this reason there was a need for measures and actions to
prevent money laundering and financing of terrorism, carried out by the financial intelligence
unit. In Croatia, this role has the Anti-Money Laundering Office, whose activities are
regulated by the Law for prevention of money laundering and terrorist financing. The office is
in constant interaction with payers, supervisory bodies, prosecution and foreign financial
intelligence units. Taken into consideration that money laundering is an international and
global problem, there have emerged and international organizations involved in anti-money
laundering and terrorist financing. One of the payers are banks or the banking sector and its
role in the prevention of money laundering is crucial, because these institutions are commonly
used in money laundering, and in them the laundered money is the most circulating.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za ekonomiju.
University of Zadar. Department of Economics.
 
Suradnik Bolfek, Berislav
 
Datum 2016-06-29
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:223
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:601033
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess