Pojedinosti o zapisu

Portret u likovnoj umjetnosti

Digitalni repozitorij Sveučilišta u Zadru

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Portret u likovnoj umjetnosti
Portrait in the visual art
 
Autor Eškinja, Mihael
 
Tema UMJETNIČKO PODRUČJE. Likovne umjetnosti. Likovna pedagogija.
FIELD OF ART. Fine Arts. Art Education.
portret
analiza portreta
vremenska razdoblja
dječje likovno stvaralaštvo
crtež.
portrait
portrait analysis
time periods
children's artistic creation
drawing
 
Opis Ovim radom otvara se širi pogled na portrete kroz povijest umjetnosti, na njihov
nastanak, razvoj i promjene sve do danas. U uvodnom dijelu rada osvrnula sam se na
porijeklo same riječi portret i način na koji je nastao. Proučila sam razvoj portreta kroz
povijest umjetnosti, posebno izdvojivši odabrana djela u širokom razdoblju od antike do 20.
stoljeća. Pratila sam razvoj i napredak portretne umjetnosti, te je na kraju povezala s
portretnim fotografijama.
Kako bi utvrdila istinitost svojih teza da je umjetnički portret vrlo subjektivno djelo,
provela sam istraživanje s učenicima trećeg razreda osnovne škole. Kroz proces promatranja i
analiziranja dječjeg crteža zaključila sam ponešto o njihovom fizičkom, psihičkom i
emocionalnom razvoju, te dokazala da svaki pojedinac ima vlastiti pogled na druge i da na to
jako utječe i njegova emocionalna povezanost s osobom koju crta.
This thesis opens a wider view of the portraits in an art history, their origin,
development and changes to the present day. Within the introducton of thesis, I reviewed the
origin of the term of portrait and it's own genesis. I've researched development of the portrait
in an art history, specifically pointing out a selected pieces in a wide period from Antique to
the 20th century. I have reviewed development and progress of the portrait art and connected
it with the portrait photographs in the end.
In order to prove authentication of this thesis which states that art portrait is a very
subjective work, I have done research within the third grade students of elementary school.
Throughout the process of observation and analysis of children's drawings, I came to some
conclusions about their physical, psychological and emotional development, and proved that
every individual has their own aspect of others, highly affected by the emotional connection
with the person they draw.
 
Izdavač Sveučilište u Zadru. Odjel za nastavničke studije u Gospiću.
University of Zadar. Department of Teachers Studies in Gospić.
 
Suradnik Vivoda, Ana
 
Datum 2016-07-13
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unizd.hr/islandora/object/unizd:237
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:162:130436
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess