Pojedinosti o zapisu

MIKROBIOLOŠKA KAKVOĆA OTPADNIH VODA IZ RAZLIČITH IZVORA

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Požegi

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov MIKROBIOLOŠKA KAKVOĆA OTPADNIH VODA IZ RAZLIČITH IZVORA
MICROBIOLOGICAL QUALITY OF DIFFERENT WASTE WATERS
 
Autor Fridl, Marcel
 
Tema BIOTEHNIČKE ZNANOSTI. Prehrambena tehnologija. Mikrobiologija hrane.
BIOTECHNICAL SCIENCES. Food Technology. Food Microbiology.
otpadna voda
lagune za pročišćavanje
BPK5
KPK
bunarska voda
waste water
purificationlagoons
BPK5
KPK
well water
 
Opis U ovom radu analizirana je kakvoća dva različita uzorka otpadne vode porijeklom iz industrije i kućanstva, te kakvoća jednog uzorka pitke vode. U otpadnoj vodi analizirani su parametri koji određuju može li se ispustiti u predviđeni recipijent ili je potrebno odležavanje u lagunama: boja, miris, pH, BPK5, KPK, KMnO4, suspendirane tvari, te anionski detergenti. U bunarskoj vodi analizirani su kemijski parametri kao što su pH, kloridi, amonijak, nitrati, nitriti, željezo, slobodni klor, te mikrobiološki parametri: aerobne mezofilne bakterije, Escherichia coli,, ukupni kolifomi, Enterococcus i Pseudomonas aeruginosa. Uzorci su analizirani u ovlaštenom laboratoriju prema certificiranim metodama. Rezultati su pokazali kako oba uzorka otpadnih voda trebaju odležati određeni period u lagunama za pročišćavanje, a tek nakon toga se prema važećoj zakonskoj regulativi smiju ispustiti u recipijent. Bunarska voda ne odgovara Pravilniku o zakonskoj ispravnosti vode za piće zbog povišene koncentracije željeza.
The primary object of this research was determination of quality parameters in two waste water samples originated from two different sources: industry and household. Parameters important for decision if waste water can be released into the recipient were determined. Samples were tested for colour, smell, pH, BPK5, KPK, KMnO4, suspended solids, and anion detergents. One sample of well water was tested for some chemical parameters and Coliform bacteria, Escherichia coli, Enterococcus, Pseudomonas aeruginosa and total bacteria at 37 ºC and 22 ºC. Analysis were done in accredited laboratory for water analysis according to reference methods. According to the obtained results for waste water, both samples must stay in lagoons for water purification before releasing into the recipient. Well water is not safe for consuming because of high level of iron.
 
Izdavač Veleučilište u Požegi.
Polytehnic in Pozega.
 
Suradnik Obradović, Valentina
 
Datum 2016-07-08
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.vup.hr/islandora/object/vup:143
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:112:642730
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess