Pojedinosti o zapisu

Mogućnosti primjene sadržaja rada biotičkih motoričkih znanja u svladavanju prostora

Repozitorij Učiteljskog fakulteta Rijeka

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Mogućnosti primjene sadržaja rada biotičkih motoričkih znanja u svladavanju prostora
The Possibilities of Applying Biotic Motor Skills Work Content to Mastering Space
 
Autor Šolčić, Mihaela
 
Tema INTERDISCIPLINARNA PODRUČJA ZNANOSTI. Obrazovne znanosti (psihologija odgoja i obrazovanja, sociologija obrazovanja, politologija obrazovanja, ekonomika obrazovanja, antropologija obrazovanja, neuroznanost i rano učenje, pedagoške discipline).
INTERDISCIPLINARY AREAS OF KNOWLEDGE. Educational Sciences (Child and Educational Psychology, Sociology of Education, Political Science of Education, Economics of Education, Anthropology of Education, Neurosciences and Early Learning, Educational Disciplines).
biotička znanja
hodanje
kolutanje
kotrljanje
motorička znanja
puzanje
provlačenje
trčanje
biotic skills
walking
rolling
motor skills
crawling
wriggling
running
 
Opis Za razvoj djece predškolske dobi vrlo je važno tjelesno vježbanje koje treba biti prilagođeno njihovim njihovoj dobi, osobinama i sposobnostima. U tom razdoblju su prisutne stalne promjene djetetovog organizma i muskulature tijela, stoga je za pravilno provođenje tjelesne aktivnosti prilagoditi vježbe trenutnom stanju djece. Motorička znanja su algoritmi naredbi koje su smještene u središnjem živčanom sustavu i odgovorne su za strukturu gibanja. Ona se dijele na biotička, kineziološka i nekineziološka motorička znanja. Biotička motorička znanja su ona koja se koriste za uspješno svladavanje prostora, prepreka, otpora i manipuliranje objektima. Za svladavanje prostora koriste se biotička motorička znanja puzanja, provlačenja, kolutanja i kotrljanja te hodanja i trčanja. Za realizaciju ciljeva i zadaća tjelesnog vježbanja važno je da se ono detaljno planira i pravilno provodi. Tjelesno vježbanje se nikako ne smije zanemariti i izostaviti iz svakodnevnog života djeteta jer ono pozitivno utječe na njegov razvoj i poboljšava njegovo zdravlje.
Physical exercise is very important for the development of pre-school children. It needs to be adapted to their age, characteristics and their skills. During this period there are permanent changes in the child's body and the body muscles, so for the proper conduct of physical activity it is necessary to adjust the exercise to the current state of child's abilities. Motor skills algorithms are commands which are located in the central nervous system and are responsible for the movement of the structure. Those skills are divided into biotic motor skills, kinesiologic motor skills and motor skills that are not kinesiologic. Biotic motor skills are those that are used for mastering space, obstacles, resistance and manipulation of objects. Biotic motor skills that are used to overcome the space are crawling, wriggling, rolling, walking and running. For the realization of the goals and tasks of physical exercise it is important that it is thoroughly planned and properly carried out. Physical exercise can not be neglected or left out of the everyday life of a child as it has a positive effect on child's development and improves the health of the child.
 
Izdavač Sveučilište u Rijeci. Učiteljski fakultet u Rijeci. Katedra za metodike nastavnih predmeta prirodnih i društvenih znanosti.
University of Rijeka. Faculty of Teacher Education in Rijeka. Section for the Methodologies of Teaching Natural and Social Sciences.
 
Suradnik Kinkela, Dragan
 
Datum 2016-07-14
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repository.ufri.uniri.hr/islandora/object/ufri:13
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:189:917798
 
Jezik hrv
 
Prava info:eu-repo/semantics/restrictedAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/