Pojedinosti o zapisu

Mogućnosti E-marketinga

EFOS REPOZITORIJ

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Mogućnosti E-marketinga
THE POSSIBILITIES OF E-MARKETING
 
Autor Hrustek, Ana
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Marketing.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Marketing.
marketing
internet
e-marketing
kupci
marketing
internet
e-marketing
buyers
 
Opis Razvojem interneta i njegovih velikih mogućnosti razvili su se i novi oblici poslovanja i odnosa prema kupcima. E-marketing, kao jedna, po mnogima najbitnija poslovna funkcija modernog načina poslovanja, pružio je goleme mogućnosti uspostavljanja odnosa između prodavatelja i kupaca. Najveća mu je prednost što, za razliku od tradicionalnog marketinga, omogućuje približavanje svakom kupcu osobno, odnosno stvaranje ciljnih tržišta (segmenata) prema kojima će se plasirati marketinške aktivnosti u skladu s preferencijama i potrebama ljudi iz tih segmenata. Najveću potporu ovom obliku poslovanja svakako pruža internetska tehnologija i različiti alati bez kojih je svaki oblik komunikacije i suradnje između kupca i poduzeća nezamisliv. E-marketing potpuno mijenja koncepciju razmišljanja marketinških stručnjaka i sistem poslovanja općenito jer omogućuje približavanje svakom kupcu na osobnoj razini.
The development of the Internet and its great features have been developed and new forms of business and customer relations. E-marketing, as one, according to many, the most important business functions of the modern way of doing business, it provided enormous opportunities to establish relationships between sellers and buyers. Its biggest advantage is that, unlike traditional marketing, you closer to each customer personally, namely the creation of target markets (segments) by which to place the marketing activities in accordance with the preferences and needs of people from these segments. The greatest support for this form of business certainly provides Internet technology and various tools without which any form of communication and cooperation between the customer and the company unthinkable. E-marketing completely changed the concept of thinking marketing professionals and business system in general because you closer to each customer on a personal level.
 
Izdavač Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Ekonomski fakultet u Osijeku. Katedra za marketing.
Josip Juraj Strossmayer University of Osijek. Faculty of Economics in Osijek. Chair of Marketing.
 
Suradnik Medić, Mane
 
Datum 2016-07-20
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.efos.hr/islandora/object/efos:295
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:145:131476
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess