Pojedinosti o zapisu

Usporedba antisocijalnog poremećaja ličnosti i psihopatije

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Usporedba antisocijalnog poremećaja ličnosti i psihopatije
The comparison of antisocial personality disorder and psychopathy
 
Autor Šušak, Iva
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.
SOCIAL SCIENCES. Education/Rehabilitation Sciences.
antisocijalni poremećaj ličnosti
psihopatija
usporedba
kliničke slike
antisocial personality disorder
psychopathy
a comparason
clinical picture
 
Opis Poremećaji ličnosti razvojna su stanja koja se pojavljuju u djetinjstvu ili adolescenciji i nastavljaju se u odrasloj dobi te imaju izražene emocionalne i ponašajne aspekte, ovisno o kojem je poremećaju ličnosti riječ. Iako su antisocijalni poremećaj ličnosti i psihopatija povezani, radi se o dvama različitim kliničkim entitetima. Prema DSM-IV (2000), antisocijalni poremećaj ličnosti je formalna dijagnoza, a psihopatija je empirijski konstrukt sa afektivno - interpersonalnim i socijalno – devijantnom dimenzijom. Ovim radom će se pokušati dati odgovor na slijedeća analitička pitanja:
1. Koje su ključne razlike između antisocijalnog poremećaja ličnosti i psihopatije ?, te
2. Postoji li osnova za definiranje zasebnog poremećaja psihopatije unutar kategorije poremećaja ličnosti u budućim izdanjima DSM-a ?
S tom svrhom će oba poremećaja i karakteristike osoba s navedenim poremećajima biti opisane u radu. Najčešće potvrđenje nejednakosti ovih konstrukta su usmjerenost na ponašajne aspekte kliničke slike kod antisocijalnog poremećaja ličnosti, veća zastupljenost ovog poremećaja u forenzičkoj populaciji, dok je psihopatija prediktivnija za kriminalni povrat. Također, antisocijalni poremećaj ličnosti zastupljeniji je i u općoj populaciji. Etiološka istraživanja pokazuju da unatoč sličnim kriterijima i klasifikaciji ova dva konstrukta ne dijele iste uzročnike te da se razlikuju i na biopsihosocijalnoj razini.
Personality disorders are developmental conditions that occur in childhood or adolescence, continue during adulthood and have strong emotional and behavioral aspects, depending on a type of personality disorder. Although related, antisocial personality disorder and psychopathy are two different clinical entities. According to DSM-IV (2000), antisocial personality disorder is a formal diagnosis, and psychopathy is empirical construct of the affective - interpersonal and social - deviant dimension. This paper will attempt to answer the following analytical questions:
1. What are the key differences between antisocial personality disorder and psychopathy?, and
2. Is there a basis for defining separate disorder of psychopathy within the category of personality disorder in future editions of the DSM?
For this purpose, both disorders and characteristics of people with these disorders will be described in the work. The biggest diffrences between thoose two construct is the behavioral aspects of the clinical picture in antisocial personality disorders, and it is more frequent in forensic population, while psychopathy is more predictive for criminal recidive. Also, antisocial personality disorder is more common in the general population. Etiological research shows that, despite similar criteria and classification of these two constructs, they do not share the same causes, even bio-psycho-social level.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
University of Zagreb. Faculty of Education and Rehabilitation Sciences.
 
Suradnik Mikšaj-Todorović, Ljiljana
 
Datum 2016-03-02
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:38
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:301804
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess