Pojedinosti o zapisu

Istodobna pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju kod adolescenata

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Istodobna pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih problema u ponašanju kod adolescenata
Simultaneous internalized and externalized symptomatology in adolescents' behaviour
 
Autor Čorić, Katarina
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.
SOCIAL SCIENCES. Education/Rehabilitation Sciences.
simptomi
eksternalizirani
internalizirani
adolescenti
istodobna pojavnost
symptoms
externalizing
internalizing
adolescents
co-occurring
 
Opis Ovim diplomskim radom htjela se ispitati pojavnost internaliziranih i eksternaliziranih simptoma problema u ponašanju kod adolescenata, kao i istodobna pojavnost simptoma iz te dvije domene. Za potrebe ovog diplomskog rada korišteni su podaci dobiveni istraživanjem koje je provedeno u sklopu projekta UNPD-a „Unaprjeđenje rada na izgradnji sustava prevencije kriminaliteta i podrška osnivanja koordinacijske jedinice za prevenciju kriminaliteta“ koji je trajao u razdoblju od 2008. do 2011. godine, u suradnji s Edukacijsko-rehabilitacijskim fakultetom Sveučilišta u Zagrebu. Osim općeg cilja ispitivanja pojavnosti, radom se htjelo saznati postoji li razlika u pojavnosti simptoma iz navedenih domena i istodobne pojavnosti simptoma s obzirom na dob i spol ispitanika koji su sudjelovali u istraživanju.
U istraživanju je sudjelovalo 835 srednjoškolaca koji pohađaju srednje škole grada Splita i grada Čakovca. Procjena pojave simptoma iz svih domena provedena je CTC Upitnikom za djecu i mlade, koje su srednjoškolci ispunjavali u svojim školama uz vlastiti pristanak. Rezultati su pokazali kako među adolescentima ima najviše onih kod kojih se istodobno pojavljuju simptomi internaliziranih i eksternaliziranih problema (72,6%). Utvrđene spolne razlike ukazuju da adolescentice u većoj mjeri iskazuju isključivo internalizirane simptome, također u većoj mjeri iskazujući istodobno javljanje simptoma iz obje domene, dok adolescenti češće iskazuju eksternalizirne simptome problema u ponašanju. Dobne razlike su djelomično utvrđene, na način da se može zaključivati o smjeru kretanja simptoma; istodobna pojavnost simptoma se s dobi povećava.
This study wanted to examine the prevalence of internalizing and externalizing symptoms or problem behaviors among adolescents, as well as to examine co-occurrence of symptoms from both mentioned domains. For the purposes of this study, data from the project of UNDP „Support in enforcement of systematic crime prevention work and establishment of Crime Prevention Coordination Unit“ were used and research was done in collaboration with Faculty of Education and Rehabilitation Sciences, University in Zagreb and UNDP took place from year 2008 until year 2011. Except from main goal of this study, which is examining the prevalence of symptoms from all mentioned domains, it was also important to examine if there are gender and age differences in occurring symptoms among adolescents from the examination group.
This study included 835 adolescents from high schools in the City of Split and the City of Čakovec. Assessment of prevalence of symptoms from all mentioned domains was assessed with CTC Youth Survey, which high school students fulfilled in their schools with their own acceptance and approval. The results have shown that among adolescents there are the most of those who show co-occurring symptoms from both internalizing and externalizing domain of behavior problems (72,6%). Gender differences were found among prevalence of internalizing symptoms that is more occurring in girls. In addition, the prevalence of co-occurring symptoms is more often related to girls, while boys show more externalizing symptoms than girls. Age differences are partially found, showing that with increase of age, there is also an increase of co-occurring symptoms among adolescents.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
University of Zagreb. Faculty of Education and Rehabilitation Sciences.
 
Suradnik Mihić, Josipa
 
Datum 2016-06-23
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:39
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:017234
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess