Pojedinosti o zapisu

Tretman disleksije

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Tretman disleksije
Dyslexia treatment
 
Autor Ropret, Anamarija
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.
SOCIAL SCIENCES. Education/Rehabilitation Sciences.
disleksija
tretman
dyslexia
treatment
 
Opis Cilj i svrha ovog diplomskog rada je dati pregled znanstvene literature koja govori o disleksiji te tretmanima koji se koriste u praksi. Rad daje sustavan pregled tretmana koji se koriste u raznim zemljama svijeta (najviše na engleskom govornom području) i u Hrvatskoj.
Rad sadrži kratki pregled disleksije i njezinih obilježja te podatke o samom tretmanu disleksije. Od tretmana disleksije prikazani su Orton- Gillingham (i njegove inačice, Alphabetic Phonics i Slingerland), Fernald metoda, Lindamood Bell program, Verbotonalna metoda, hemisferalna stimulacija, tretman čitanja cijelih riječi, medicinski tretman i doprinos informacijske tehnologije u tretmanu disleksije. Osim prikazanih tretmana, navedena su istraživanja koja pokazuju pozitivne i negativne strane pojedinih tretmana.
Disleksija je teškoća koja se uglavnom izjednačava s problemima u čitanju i pisanju i sa obilježjima u školskoj dobi, no rizici za njen nastanak mogu se prepoznati vrlo rano, čak i prije nego započne proces formalne poduke čitanja i samo čitanje. S obzirom na te spoznaje vrlo je važna rana intervencija kod djeteta s teškoćama u što ranijoj dobi kako bi tretman bio što uspješniji. Dobra suradnja logopeda, roditelja i učitelja je veoma važna u pravilnom tretmanu disleksije. Ne smije se zaboraviti kako je svako dijete jedinstveno te se sve teškoće ne pojavljuju kod svakog djeteta. Provođenje bilo kojeg tretmana zahtijeva prilagodbu djetetovim potrebama i mogućnostima kako bi tretman bio što uspješniji.
Ključne riječi:
The aim of this Master Thesis is to give an overview of scientific literature, which describes dyslexia and treatments that are used in the practice. The Thesis provides a systematic overview of treatments used in the various countries of the world (mostly in English-speaking countries) and Croatia.
The Thesis presents a brief overview of dyslexia, difficulties that characterize it and informations of dyslexia treatment. Presented and described are programs; Orton- Gillingham (and programs that developed from it; Alphabetic Phonics and Slingerland program), Lindamood Bell program, Fernald program, verbotonal method, hemisphere- specific stimulation treatment, medical treatment, sight word reading treatment and tribute of information technology in treatment of dyslexia. Dyslexia is a difficulty that is generally equated with problems in reading and writing and the characteristics of school age, but the risk for its occurrence can be identified earlier, even before they begin the process of formal teaching of reading. Regard to these findings, early intervention is important to have a good therapy outcome. Good colaboration between speech therapist, parents and teacher is one of the main reason of successfull therapy. It can't be forgotten that every child is individual and uniqe and all the difficulties do not appear in every child. The implementation of any treatment requires adjustment to the child's needs and abilities to make the treatment as successful as possible .
Keywords: dyslexia,
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
University of Zagreb. Faculty of Education and Rehabilitation Sciences.
 
Suradnik Lenček, Mirjana
 
Datum 2016-03-09
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:25
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:998284
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess