Pojedinosti o zapisu

Razvoj preventivnog programa za djelotvornije nošenje s izazovima prelaska iz osnovne u srednju školu

Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Razvoj preventivnog programa za djelotvornije nošenje s izazovima prelaska iz osnovne u srednju školu
Development of prevention program aimed to successful coping with transitions in education
 
Autor Knjaz, Petra
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Edukacijsko-rehabilitacijske znanosti.
SOCIAL SCIENCES. Education/Rehabilitation Sciences.
prijelaz u srednju školu
teškoće prilagodbe
adolescencija
prevencija
transition to high school
adaptation difficulties
adolescence
prevention
 
Opis U hrvatskom obrazovnom sustavu, prijelaz iz osnovne u srednju školu je uobičajena pojava, no može biti itekako stresna za mladu osobu. Stres je prisutan u pogledu odabira odgovarajuće škole, a mogući izvori stresa i negativnih osjećaja su i prelazak u jedno sasvim novo i nepoznato okruženje, povećan obim i zahtjevnost gradiva, stroži nastavnici te sklapanje novih prijateljstava. Negativne osjećaje još dodatno potenciraju brojne emocionalne, kognitivne i fizičke promjene s kojima su mladi suočeni, a koje su specifične za razdoblje adolescencije. Imajući na umu specifičnosti prijelaza, kroz rad se naglašava važnost prevencije i preventivnih nastojanja da se navedena problematika ublaži. S obzirom na mnoge izazove koje prijelaz donosi i moguće negativne posljedice, u radu je prikazan razvoj preventivnog programa za djelotvornije nošenje sa izazovima prelaska iz osnovne u srednju školu.
In the Croatian education system, the transition to high school is a common occurrence, but it can also be very stressful for a young person. Stress is present in terms of choosing the right school but also move to completely new and unfamiliar environment, increased and more complex curriculum, tough teachers and new peer relationships can be possible sources of stress and many negative feelings. Negative feelings even further emphasize many emotional, cognitive and physical changes that young people are facing during adolescence. Having in mind the specifics of the transition, this paper highlights the importance of prevention and preventive efforts to reduce these problems. In view of many challenges that transition brings and possible negative consequences, the paper presents development of prevention program aimed to successful coping with transition from primary to secondary school.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet.
University of Zagreb. Faculty of Education and Rehabilitation Sciences.
 
Suradnik Kranželić, Valentina
 
Datum 2016-06-21
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.erf.unizg.hr/islandora/object/erf:30
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:158:454484
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/openAccess