Pojedinosti o zapisu

Pamćenje i koncentracija kod sviranja klavira

Digitalni repozitorij Muzičke akademije Sveučilišta u Zagrebu

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Pamćenje i koncentracija kod sviranja klavira
 
Autor Gobec, Monja
 
Tema UMJETNIČKO PODRUČJE. Glazbena umjetnost.
FIELD OF ART. Art of Music.
pamćenje
koncentracija
vježbanje klavira
memory
concentration
practicing piano
 
Opis U prvom dijelu definirano je i opisano pamćenje, učenje i zaboravljanje. Nabrojane su i opisane vrste pamćenja kod glazbenika te su uz njih predlagane metode vježbanja za poboljšavanje pamćenja i učenja napamet. Također, opisani su činioci koji utječu na uspjeh učenja i pamćenja. U drugom dijelu, o koncentraciji kod sviranja klavira, opisuje se i definira pojam koncentracije i pozornosti, njezina važnost za kvalitetnu izvedbu i faktori koji utječu na nju. Kao jedan od glavnih faktora, detaljnije je opisana trema i njezino suzbijanje te ostale vježbe za poboljšanje koncentracije. Diplomska radnja, također, opisuje znanstvene dokaze vezane uz otkrića dobrobiti joge i meditacije kod pamćenja i koncentracije te bitnu ulogu tjelovježbe, prehrane i odmora. Pošto su pamćenje i koncentracija međusobno ovisni i ne mogu se shvatiti jedan bez drugoga, ova podjela na dva djela je više sistematskog značaja, pa se pamćenje i koncentracija u oba dijela međusobno isprepliću.
In first unit are defined and described memory, learning and forgetting. There are listed and described types of memory in musicians and suggested practicing methods for increasing memory and faster learning. There are also described factors that affect successful learning and memorizing. In second unit about concentration on playing piano, there is defined and described concentration and attention, its importance for quality performance and factors that affects it. Stage fright, as one of main factors, is described together with its suppression and other exercises for improvement of that problem. Master thesis also contains scientific proves of welfare that are bringing meditation and yoga to improvement of memory and concentration. And also importance of body exercise, food and rest. Because memory and concentration depends on each other and they can not be comprehended one without other. This partition has mainly sistematic value, therefore in both parts memory and concentration are interweaving.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Muzička akademija.
University of Zagreb. Music Academy.
 
Suradnik Glodić, Veljko
 
Datum 2014-10-17
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://drma.muza.unizg.hr/islandora/object/muza:164
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:116:440942
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess