Pojedinosti o zapisu

Tradicionalni i novi oblici interaktivne marketinške komunikacije

Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Tradicionalni i novi oblici interaktivne marketinške komunikacije
TRADITIONAL AND NEW FORMS OF INTERACTIVE MARKETING COMMUNICATION
 
Autor Širić, Monika
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Marketing.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Marketing.
Interaktivna marketinška komunikacija
potrošači
Interactive marketing communication
consumers
 
Opis Suvremeni marketing je više od samog razvoja dobrog proizvoda, određivanje privlačne cijene te omogućavanje dostupnosti proizvoda za potrošače. Da bi se učinkovito utjecalo na ciljno tržište, s masovnog oglašavanja se prelazi na interaktivno. Interaktivna marketinška komunikacija mijenja ulogu potrošača s pasivnog na aktivnog sudionika u komunikacijskom procesu. Budućnost marketinga su prilagođene ponude prema željama potrošača i individualnim oglašivačkim porukama. Cilj interaktivne marketinške komunikacije je dobiti odgovor u obliku upita o proizvodu ili kupnje proizvoda ili usluge. Tradicionalni oblici su osobna prodaja, izravni marketing, prodaja putem telefona i sajmovi. Razvojem Interneta i internetskog marketinga, potrošači imaju veću količinu dostupnih informacija te jednostavniju komunikaciju s poduzećima i drugim potrošačima. Marketing u internetskom okruženju je evoluirao u nove oblike marketinške komunikacije poput mobilne komunikacije, interaktivne televizije, interaktivnog radija i interaktivnost u tiskovnim medijima. Poduzeća uz interaktivni marketing imaju veći pristup informacijama o potrošačima i njihovim željama, koje koriste kako bi im ponudili proizvod ili uslugu koja odgovora njihovim potrebama.
Modern marketing is more than developing a good product, pricing it effectively and making it accessible for consumers. In order to make effectively influence on the target market, mass advertising is switching to interactive. Interactive marketing communication has changed the role from passive consumer to active participants in the communication process. The future of marketing are customized offers to the wishes of consumers and individual advertising messages. The goal of interactive marketing communications is to receive a response in the form of inquiries about the product or purchasing product or service. Traditional forms are personal selling, direct marketing, and sales via telephones or fairs. The development of the Internet and Internet marketing, consumers have a greater amount of information available and the ease of communication with businesses and other consumers. Marketing in the online environment has evolved into a new form of marketing communications such as mobile communications, an
interactive television, interactive radio and interactive print media. Companies with interactive marketing have greater access to information about customers and their needs, which are used in order to offer a product or service that answers their needs.
 
Izdavač Sveučilište u Dubrovniku. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.
University of Dubrovnik. Department of Economics and Business Economics.
 
Suradnik Pavlić, Ivana
 
Datum 2016-09-21
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unidu.hr/islandora/object/unidu:81
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:155:787657
 
Jezik hrv
 
Prava info:eu-repo/semantics/closedAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/