Pojedinosti o zapisu

Utjecaj stilova vodstva na zadovoljstvo zaposlenika u trgovačkim društvima Dubrovačko neretvanske županije

Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Utjecaj stilova vodstva na zadovoljstvo zaposlenika u trgovačkim društvima Dubrovačko neretvanske županije
The impact of leadership styles on employee satisfaction in companies of Dubrovnik-neretva county
 
Autor Pejić, Ivana
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Organizacija i menadžment.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Organization and Management.
stilovi vodstva
zadovoljstvo zaposlenika
trgovačka društva
Dubrovačko- neretvanska županija
leadership styles
employee satisfaction
companies
Dubrovnik - Neretva County
 
Opis Upravljanje ljudskim resursima obuhvaća više područja, jedno od kojih je motivacija i zadovoljstvo zaposlenika. Zadovoljstvo se odnosi na stavove prema radu, individualni odgovor na radno okruženje, dok je motivacija skupina faktora koji određuju ponašanje zaposlenika i njihovu radnu aktivnost. Dobiveni rezultati provedenog istraživanja faktora utjecaja na zadovoljstvo zaposlenika mogu poduzećima pružiti smjernice za unaprjeđenja određenih aspekata zadovoljstva zaposlenika. Tako su se kao najutjecajniji pokazali faktori koji se odnose na mogućnost povećanja plaće, kontinuiranog napredovanja, radne odnose. Iz neznačajnog utjecaja vanjskih faktora na ukupno zadovoljstvo zaposlenika proizlazi potreba razvijanja poslovne prakse u kojoj će se ljude motivirati, ali i činiti zadovoljnima poslom kojeg obavljaju. To se može postići iskorišavanjem poticaja iz okoline, ali polazeći od dobro uređenih radnih uvjeta u poduzeću, poput pravednih kompenzacija, te ravnopravnosti i suradnje. Najvrijednije što neko poduzeće može imati su ljudski resursi, s toga bi svi pogledi vezani za njih trebali biti na vrhuncu važnosti. U ovom radu analizira se „Utjecaj stilova vodstva na zadovoljstvo zaposlenika u trgovačkim društvima Dubrovačko – neretvanske županije.
Pošto ne postoji univerzalni stil vodstva na području trgovačkih društava analizirati će se koji je od stilova vodstva naj zastupljeniji u Dubrovačko – neretvanskoj županiji te kako ti stilovi utječu na zadovoljstvo zaposlenika i poslovanje društva.
Human resource management includes several areas, such as the motivation and employee satisfaction. While the motivation group of factors determine the behavior of employees and their work activity, satisfaction refers to attitudes towards individual response to the work environment. The results of the factors study affecting the employee satisfaction for companies can provide guidelines for improving certain aspects of employee satisfaction. The most influential factors are related to the possibility of increasing salaries, continuous promotion, labor relations. From insignificant impact of external factors on the total employee satisfaction leads to the need to develop business practices that will motivate people, but also seem satisfied with the job they perform. This can be achieved by exploitation of the stimuli from the environment, but starting from a well-kept working conditions in the company, such as the just compensation, and equality and cooperation.
The most valuable thing a company can have the human resources, with that, all views related to them should be the most important. The impact of impact of leadership is analysed in this paper styles on employee satisfaction in companies Dubrovnik - Neretva County.
Since there is no universal style of leadership in the field of companies it will be analysed which are the most common styles of leadership in the Dubrovnik - Neretva County and how those styles affect employee satisfaction and the company's operations.
 
Izdavač Sveučilište u Dubrovniku. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.
University of Dubrovnik. Department of Economics and Business Economics.
 
Suradnik Vrdoljak Raguž, Ivona
 
Datum 2016-09-28
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unidu.hr/islandora/object/unidu:96
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:155:170974
 
Jezik hrv
 
Prava info:eu-repo/semantics/closedAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/