Pojedinosti o zapisu

Obilježja i značaj marketing miksa u internetskom okruženju

Repozitorij Sveučilišta u Dubrovniku

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Obilježja i značaj marketing miksa u internetskom okruženju
IMPORTANCE FEATURES OF THE MARKETING MIX IN THE ONLINE ENVIRONMENT
 
Autor Boban, Petra
 
Tema DRUŠTVENE ZNANOSTI. Ekonomija. Marketing.
SOCIAL SCIENCES. Economics. Marketing.
e-marketing miks
elektroničko poslovanje
e-poslovni modeli
e-marketing mix
e-business
e-business models
 
Opis U ovome radu biti će obrađena tema marketing miksa u internetskom okruženju, te njegov razvoj tijekom vremena. Predmet istraživanja završnog rada odnosi se na istraživanje teorijskih odrednica e-marketing miksa i njegove uloge u razvoju svakoga poduzeća. Kao dio poslovanja poduzeća, marketing miks predstavlja vrlo važnu kariku u povezivanju proizvođača, tj. poduzeća i krajnjeg potrošača. U radu se obrađuje poslovanje dioničkog društva Excelsa nekretnine sa naglaskom na stratešku poslovnu jedinicu-Žičaru Dubrovnik. Svrha rada odnosi se na definiranje e-marketing miksa, suvremenih tehnologija i istraživanje i analizu poslovanja Žičare pod vodstvom Excelsa nekretnina d.d. Cilj rada je prikazati ulogu koju ima e-marketing u poslovanju poduzeća. Uloga e-marketinga i njegovog spleta će se prikazati promatranjem i obradom poslovanja društva Excelsa nekretnine kroz poslovnu jedinicu Žičara.
In this paper will be discussed topics of marketing mix in the online environment, and its development over time. The research topic of the dissertation is related to the theoretical determinants of e-marketing mix and its role in the development of each company. As part of the company business, marketing mix is a very important link in connecting the manufacturers, companies and the final consumer. This paper deals with the business traded company Excelsa nekretnine with a focus on strategic business unit-Cable car Dubrovnik. The purpose of the work relates to the definition of e-marketing mix, modern technology and research and analysis of business of Cable car under the leadership of Excelsa nekretnine d.d. The aim is to show the role played by the e-marketing business enterprises. The role of e-marketing and its marketing mix will be shown by observing and processing of the company's Excelsa nekretnine business through business unit Cable car.
 
Izdavač Sveučilište u Dubrovniku. Odjel za ekonomiju i poslovnu ekonomiju.
University of Dubrovnik. Department of Economics and Business Economics.
 
Suradnik Matić, Matea
 
Datum 2016-09-27
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.unidu.hr/islandora/object/unidu:113
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:155:527231
 
Jezik hrv
 
Prava info:eu-repo/semantics/closedAccess
http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/