Pojedinosti o zapisu

Uloga političkih stranaka i organizacija poslodavaca u oblikovanju švicarskog euroskepticizma

FPZG repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Uloga političkih stranaka i organizacija poslodavaca u oblikovanju švicarskog euroskepticizma
The role of political parties and employers organizations in framing Swiss euroscepticism
 
Autor Pepić, Ivan
 
Tema politički sustav Švicarske
organizacije poslodavaca
Sonderfall
euroskepticizam
bilateralni sporazumi
Switzerland's political system
employers' organizations
Sonderfall
euroscepticism
bilateral agreements
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Politologija. Hrvatska politika/politika europske unije.
SOCIAL SCIENCES. Political Science. Croatian Policy/Policy of the European Union.
 
Opis Rad analizira ulogu političkih stranaka i organizacija poslodavaca u oblikovanju švicarskog euroskepticizma. U radu se definira pojam euroskepticizma te se on aplicira na Švicarsku. Zbog razvoja partikularnosti političkog sustava, poput izravne demokracije i federalizma, švicarski euroskepticizam je izraz defanzivne političke kulture i zaštite Sonderfalla. Historijski institucionalizam te longitudinalna i funkcionalna komparativna metoda omogućuju istraživanje razlika i jednakih stavova prema europskoj integraciji. Švicarske političke stranke razvijaju euroskepticizam osobito tijekom 1980-ih godina. Neprihvaćanje referenduma o članstvu u Europski gospodarski prostor 6. prosinca 1992. prekretnica je koja je udaljila Švicarsku od pregovora za članstvo u EU-u. Zbog uspješne kampanje Švicarske narodne stranke naspram članstva u EU-u i druge su stranke primorane odbaciti taj vanjskopolitički cilj. Pokazalo se kako su organizacije poslodavaca tijekom XX. stoljeća tijesno surađivali s Federalnim vijećem. Takve organizacije, uz potporu predstavnika bankara i poljoprivrednika, nakon Drugog svjetskog rata bili su ključni akteri u odbacivanju europske integracije. Naime nadnacionalne europske institucije prijetnja su aktivnoj ulozi organizacija poslodavaca, kao i drugim specifičnostima švicarske ekonomske i financijske politike. Tijekom povijesti takve organizacije tijesno surađuju sa strankama desnog centra, a posebno mjesto imaju i protekcionistički predstavnici seljaka čiji identitet štiti Švicarska narodna stranka. Iako su organizacije poslodavaca bile za članstvo u Europski gospodarski prostor, one su 1990-ih zajedno s Federalnim vijećem odbacile mogućnost članstva u EU-u te su značajno doprinijele u izgradnji kompleksnog sustava bilateralnih sporazuma između Švicarske i EU-a. Službeni stav najvažnijih organizacija poslodavaca je da treba očuvati provedbu bilateralnih sporazuma zbog pristupa jedinstvenom tržištu EU-a. S obzirom na njihov značaj u Federalnoj skupštini, organizacije poslodavaca uspješno štite svoju poziciju.
The paper analyzes the role of political parties and employers' organizations in framing Swiss Euroscepticism. The paper defines the concept of Euroscepticism in Switzerland. Due to the development of a particular political system, such as direct democracy and federalism, the Swiss Euroscepticism is an expression of the defensive political culture and protection of the Sonderfall. The referendum on membership in the European Economic Area on December 6, 1992 is a milestone that moved Switzerland away from negotiations to join the EU. Due to the Swiss People's Party's successful campaign against the membership in the EU, other Swiss parties were forced to reject this foreign policy goal. It turned out that the employers' organizations have important influence on the Federal Council. Employers’ organizations, with the support of representatives of bankers and farmers, after World War II were key players in the rejection of European integration. Supranational European institutions are a threat to the active role of employers' organizations in Switzerland and to other particularities of the Swiss economic and financial policies. Throughout history, these organizations work closely with center-right parties. Representatives of peasantry are usually protected by the Swiss People's Party. The employers' organizations position is that Switzerland should preserve Bilateral agreements because they are important for accession to the Single Market of the EU. Due to their importance in the Federal Assembly, employers' organizations protect their position successfully.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet političkih znanosti. Odsjek za političku i socijalnu teoriju.
University of Zagreb. The Faculty of Political Science. Department of Political and Social Theory.
 
Suradnik Špehar, Hrvoje
 
Datum 2016-09-09
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/islandora/object/fpzg:45
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:114:486225
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/closedAccess