Pojedinosti o zapisu

REDIZAJN PREDLOŠKA ZA WEB-SJEDIŠTE VELEUČILIŠTA U RIJECI

Digitalni repozitorij Veleučilišta u Rijeci

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov REDIZAJN PREDLOŠKA ZA WEB-SJEDIŠTE VELEUČILIŠTA U RIJECI
 
Autor Vlah, Romina
 
Tema CMS
Drupal
vodopadni model
web-sjedište
CSS
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Informacijski sustavi i informatologija.
SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Information Systems and Information Science.
 
Opis Tema ovog završnog rada bila je prijedlog redizajna predloška za web-sjedište Veleučilišta u Rijeci. U uvodu je ukratko obrazloţena problematika ovog završnog rada. Nakon uvodnog poglavlja slijedi poglavlje CMS sustav Drupal, podijeljeno na tri dijela. U prvom dijelu je objašnjeno što je CMS sustav, od čega se sastoji i koje su prednosti i mane njegova korištenja. U drugom dijelu navedene su osnovne karakteristike Drupala i njegove prednosti i mane u odnosu na ostale CMS sustave. Treći dio odnosi se na pripremu za rad u Drupal sustavu, odnosno stvaranje testnog okruţenja i instalaciju programa WinSCP. Treće poglavlje najbitnije je poglavlje rada. Prvo potpoglavlje odnosi se na analizu: izradu skica ţeljenog izgleda web dokumenata te instalaciju odgovarajućeg predloška. U drugom potpoglavlju opisano je uređivanje zaglavlja i podnoţja web-sjedišta, obavijesti, glavne i pomoćne navigacije te dodavanje modula za automatsku izmjenu slika iz definirane galerije te za formu za prijavu. Treće potpoglavlje većinom sadrţava slike konačnog izgleda web-sjedišta. Na kraju ovog završnog rada nalazi se zaključak unutar kojeg je rad rezimiran.
 
Izdavač Veleučilište u Rijeci. Poslovni odjel. Poslovni odjel, Odsjek Rijeka.
The Polytechnic of Rijeka. Business Department. Business Department, Rijeka Section.
 
Suradnik Gligora Marković, Maja
 
Datum 2016-07-19
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/bachelorThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.veleri.hr/islandora/object/veleri:107
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:125:964629
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess