Pojedinosti o zapisu

Razlike u samopoimanju i korištenju strategija učenja među učenicima različitog školskog uspjeha

Institute for Social Research in Zagreb (ISRZ) Repository

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Razlike u samopoimanju i korištenju strategija učenja među učenicima različitog školskog uspjeha
 
Autor Matić, Jelena
Marušić, Iris
 
Tema BF Psychology
L Education (General)
 
Opis Cilj istraživanja bio je provjeriti razlike u aspektima školskog samopoimanja (Marsh, 1990.) te korištenju kognitivnih i motivacijskih strategija učenja (Lončarić, 2014.a) kod učenika različitog školskog uspjeha. U istraživanju su sudjelovali učenici3 osmog razreda osnovnih škola u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji (N = 589). Rezultati pokazuju da, u usporedbi s učenicima lošijeg uspjeha, učenici boljeg uspjeha imaju bolju sliku o sebi, rjeđe pribjegavaju defanzivnim strategijama učenja, a češće koriste metakognitivne vještine. Nisu nađene razlike u sklonosti dubinskom procesiranju i strategijama poticanja učenja među učenicima odličnog i vrlo dobrog uspjeha. Nalazi se razmatraju u kontekstu potrebe da se učenicima lošijeg uspjeha pruži kvalitetnija podrška kako bi razvili pozitivnija očekivanja vezana uz vlastito učenje i ovladali proaktivnim strategijama učenja. (IN ENGLISH: The purpose of the study was to analyse the differences in the aspects of academic self-concept (Marsh, 1990) and the use of cognitive and motivational learning strategies (Lončarić, 2014a) among students of different school achievement. The research sample included the eighth form primary school pupils from Zagreb and Zagreb county (N = 589). The findings suggest that students with higher achievement, compared to the students with the lower one, have better image of themselves, less frequently use defensive learning strategies and more often use metacognitive skills. The differences among students with excellent and very good achievement in tendencies towards deep processing and self-encouragement for learning were not found. The findings indicate the need to provide low-achievers with better support aimed at developing more positive expectations about their own learning and mastering proactive learning strategies.)
 
Izdavač Hrvatski pedagoško-književni zbor; Filozofski fakultet u Splitu
 
Datum 2016
 
Vrsta resursa Article
PeerReviewed
 
Format (na primjer PDF) text
 
Identifikator http://idiprints.knjiznica.idi.hr/531/1/N%202016_3%20Mati%C4%87%2C%20Maru%C5%A1i%C4%87.pdf
Matić, Jelena and Marušić, Iris (2016) Razlike u samopoimanju i korištenju strategija učenja među učenicima različitog školskog uspjeha. Napredak, 157 (3). pp. 283-299. ISSN 1330-0059
 
Relacija http://hpkz-napredak.hr/napredak/
http://idiprints.knjiznica.idi.hr/531/