Pojedinosti o zapisu

Regionalizam i/ili nacionalizam: Značenje, uloga i status regionalnog identiteta u Puli

FPZG repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Regionalizam i/ili nacionalizam: Značenje, uloga i status regionalnog identiteta u Puli
Regionalism and / or nationalism: meaning, the role and status of regional identity in Pula
 
Autor Jerman, Mia
 
Tema Istra
Pula
regionalni identitet
regionalizam
istrijanstvo
političke stranke
nacionalizam
istria
pula
regional identity
regionalism
istrianity
political parties
nationalism
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Politologija.
SOCIAL SCIENCES. Political Science.
 
Opis Iako je često tema znanstvenih rasprava i radova, čini se kako i dalje ne postoji jasno i jednoznačno određenje regionalnog identiteta u Istri. U tome se krije motivacija za izradu ovog diplomskog rada, koji je zamišljen kao studija slučaja grada Pule kao de facto političkog središta Istre. Teza od koje se polazi jest da će se razlika u shvaćanju sadržaja, uloge i značenja regionalnog identiteta u Istri temeljiti na varijabli pripadnosti pojedinoj političkoj stranci. Kako bi se ona ispitala, provedeno je kvalitativno istraživanje metodom polustrukturiranih intervjua sa sedmero članova četiriju političkih stranaka (IDS, SDP, HDZ i HSU) aktivnih u gradu Puli u razdoblju od srpnja do rujna 2016. godine. Istraživanjem se došlo do zaključka kako je postavljena teza potvrđena. Naime, rezultati su pokazali da, iako je uloga regionalnog identiteta u jednakoj mjeri naglašena, shvaćanje se regionalnog identiteta i njegova sadržaja razlikuje ovisno o stranačkoj pripadnosti. Uz to, otvorena su nova pitanja za daljnji znanstveni doprinos temi, pri čemu je najvažnije ono koje se tiče mogućnosti postojanja novog oblika regionalnog nacionalizma, čijim bi proučavanjem došlo do rekonceptualizacije pojmova nacije, nacionalizma, pa i regionalizma.
Although often in the centre of academic attention, it seems that there is still no clear understanding of the concept of regional identity in the case of Istrian region and this fact provides a motivational basis for this MA thesis, created as a case study of city of Pula. The main thesis that is being examined is connected to a different understanding od meaning, the role and status of regional identity in Istria among the members of different political parties. In order to find the answer to this thesis, a qualitative research has been carried out by conducting interviews with seven members od the four political parties (IDS, SDP, HDZ and HSU) in Pula during July, August and September 2016. The conclusion suggests that the main thesis has been confirmed. The results showed that, although the role of the regional identity is equally present among the interviewed, its understanding is different, depending on the membership in particular political party. Furthermore, some new question arose, mostly concerning the possibility of the existence of some new form of regional nationalism. Its further academic research could be followed by reconceptualization of the concepts of nation, nationalism and regionalism.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet političkih znanosti.
University of Zagreb. The Faculty of Political Science.
 
Suradnik Blanuša, Nebojša
 
Datum 2016-09-21
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/islandora/object/fpzg:255
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:114:754038
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/closedAccess