Pojedinosti o zapisu

Uključenost međunarodnih agencija i volonterskih organizacija na Balkanskoj ruti: analiza medija

FPZG repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Uključenost međunarodnih agencija i volonterskih organizacija na Balkanskoj ruti: analiza medija
The involvement of international agencies and volunteer organizations on the Balkan Route: media analysis
 
Autor Lončar, Petra
 
Tema međunarodne agencije
volonterske organizacije
migracije
mediji
izbjeglička kriza
international agencies
voluntary organizations
migration
media
refugee crisis
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Novinarstvo.
SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Journalism.
 
Opis U ovom radu obrađena je materija koja se tiče uključenosti međunarodnih agencija i volonterskih organizacija na balkanskoj ruti u izbjegličku krizu putem analize medija. Cilj je ovog rada izložiti problematiku izbjegličke krize te posebno ulogu međunarodnih agencija i volonterskih organizacija, kao i medija u njezinom rješavanju. Temelj analize čine dostupni članci vezani uz iznesenu problematiku na portalima Večernjeg lista i 24 sata kao najaktualnijim portalima u Hrvatskoj. Analiza je provedena u šestomjesečnom razdoblju, od 17. listopada 2015. do 17. travnja 2016. godine. Analizirani članci uspoređeni su prema četiri područja djelovanja međunarodnih agencija i volonterskih organizacija, koja se odnose na: preventivno djelovanje, izvještavanje o stanju, pružanje pomoći te saniranje negativnih posljedica. Ovisno o broju članaka u kojima je vidljiva prisutnost djelovanja agencija i organizacija u navedenim područjima, agencijama i organizacijama dodijeljeni su indikatori uključenosti koji obuhvaćaju: nisku, srednju i visoku uključenost. Agencije i organizacije uspoređene su prema portalima ali i međusobno, prema pojedinim područjima. Rezultati su pokazali nezadovoljavajuću uključenost međunarodnih agencija i volonterskih organizacija u područjima preventivnog djelovanja i saniranja negativnih posljedica izbjegličke krize. Potrebno je uložiti kontinuirane napore u području preventivnog djelovanja i saniranja negativnih posljedica, posebno od strane međunarodnih agencija, kako bi se pronašlo dugoročno rješenje za problematiku aktualne izbjegličke krize.
This paper discusses the matter concerning the involvement of international agencies and volunteer organizations on the Balkan route in refugee crisis through media analysis. The aim of this paper is to put out the issue of refugee crisis and especially the role of international agencies and voluntary organizations, as well as the media is resolving it. The basis of this analysis are available articles related to the main issues pointed, in the portals of Večernji list and 24 sata as the most popular portals in Croatia. The analysis is made in six-month period, from 17 October, 2015 to 17 April, 2016. Analyzed articles were comparted by four areas of action regarding international agencies and voluntary organizations, relating to: preventive action, reporting on the state, providing help and rehabilitation of negative consequences. Depending on the number of articles in witch presence of operations by agencies and organizations was visible in mentioned areas, agencies and organizations got indicators of involvement that includes: low, medium and high involvement. Agencies and organizations were comparted by portals, as well as with each other, according to main areas. The results showed unsatisfactory involvements by international agencies and voluntary organizations in the areas of prevention and rehabilitation of negative consequences regarding to refugee crisis. It is necessary to make continuous efforts in the field of prevention and rehabilitation of negative consequences, particularly by international agencies, in order to find a long term solution of current actual refugee crisis problem.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet političkih znanosti.
University of Zagreb. The Faculty of Political Science.
 
Suradnik Čehulić Vukadinović, Lidija
 
Datum 2016-09-27
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/islandora/object/fpzg:257
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:114:335913
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/restrictedAccess