Pojedinosti o zapisu

Evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj i Poljskoj

FPZG repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj i Poljskoj
Evaluation of active labour market policy in Croatia and Poland
 
Autor Muženić-Vidak, Andrea
 
Tema mjere aktivne politike zapošljavanja
tržište rada
evaluacija
nezaposlenost
javne politike EU
Strategija Europa 2020
metoda otvorene koordinacije.
measures of active labour policy
job market
evaluation
unemployment
public policies of the EU
The Europe 2020 strategy
method of open coordination.
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Politologija.
SOCIAL SCIENCES. Political Science.
 
Opis U radu je analizirana evaluacija mjera aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj i Poljskoj s ciljem potvrđivanja hipoteze da je evaluacija važna i ključna komponenta svake javne politike. Politika zapošljavanja je područje podijeljene nadležnosti između Europske unije i država članica, a kreira se metodom otvorene koordinacije, kojom se sve države članice usuglašavaju o zajedničkim ciljevima politike zapošljavanja, međusobno se provjeravaju i izmjenjuju vlastita iskustva. Prikazane su do sada provedene evaluacije mjera aktivne politike zapošljavanja u Hrvatskoj i Poljskoj koje istražuju učinkovitost i kvalitetu provedenih mjera te donose zaključke i preporuke za daljnje izmjene tih mjera u svrhu njihovog poboljšanja. Detaljnom analizom Smjernica za razvoj i provedbu aktivne politike zapošljavanja za razdoblje od 2015. do 2017. godine Poljske i Hrvatske, potvrđena je početna hipoteza o važnosti evaluacije učinkovitosti i kvalitete mjera aktivne politike zapošljavanja jer su kreatori politika, svjesni važnosti prethodnih evaluacija, u kreiranje Smjernica uključili zaključke i preporuke o izmjenama mjera iz prethodnih evaluacija. Analizom se došlo i do spoznaje da je Hrvatska, nakon ulaska u EU, dosegla razinu Poljske po pitanju provođenja evaluacije na sustavan način s dobro razrađenom metodologijom te u skladu s uputama Europske komisije.
This paper analyzes the evaluation of the active labour policies in Croatia and Poland with the aim of confirming the hypothesis that the evaluation is important and key component of every public policy. Employment policy is an area of shared responsibility between the EU and member states, and is created by the method of open coordination through which member states agree on common objectives of employment policy and exchange their experiences. There are shown so far conducted evaluation of active employment measures in Croatia and Poland which examine the effectiveness and quality of the implemented measures and reach conclusions and recommendations for further changes. A detailed analysis of the Guidelines for the development and implementation of active employment policy for a period from 2015 to 2017 in Poland and Croatia confirms the initial hypothesis about the importance of evaluating the effectiveness and quality of active employment policy. The policy makers, aware of the importance of previous evaluations included the conclusions and recommendations on correction the measures from the previous evaluation into creation of the Guidelines. The analysis led to the conclusion that Croatia, after joining the EU, achieved Polish level of conducting evaluations in a systematic way with an elaborate methodology and in accordance with the instructions of the European Commission.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet političkih znanosti.
University of Zagreb. The Faculty of Political Science.
 
Suradnik Petak, Zdravko
 
Datum 2016-06-27
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/islandora/object/fpzg:282
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:114:828931
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/closedAccess