Pojedinosti o zapisu

Komunikacijska uloga fotografija u hrvatskim izdanju modnog časopisa Cosmopolitan

FPZG repozitorij

Vidi informacije o repozitoriju  Pogledaj original
 
Polje Vrijednost
 
Naslov Komunikacijska uloga fotografija u hrvatskim izdanju modnog časopisa Cosmopolitan
Communication role of photographs in the Croatian editions of the fashion magazin Cosmopolitan
 
Autor Tolj Rašić, Sara
 
Tema Cosmopolitan
reklamna industrija
Roland Barthes
mit
ženski žanrovi
popularna kultura
Cosmopolitan
the advertising industry
Roland Barthes
myth
female genres
pop coulture
DRUŠTVENE ZNANOSTI. Informacijske i komunikacijske znanosti. Novinarstvo.
SOCIAL SCIENCES. Information and Communication Sciences. Journalism.
 
Opis Periodičnu publikaciju „Cosmopolitan“ moguće je pronaći na listi najčitanijih magazina
današnjice namijenjenim ženskoj populaciji. Njegovi prvi brojevi počinju se objavljivati u
vremenu kada je identitet žene bio vezan za njezinu ulogu majke i kućanice, stoga je
„Cosmopolitanov“ sadržaj (različit od svega do tada viđenog) postao sinonimom ženske
revolucije. Zahvaljujući društvenim, ekonomskim i tehničkim promjenama te promjenama u
percepciji uloge žena, sadržaji raznih časopisa za žene pa tako i „Cosmopolitana“ doživjeli su
zamjetne promjene – poprimajući pritom elemente popularne kulture i prilagođavajući se
zahtjevima tržišta. Fokus uređivačke politike postale su reklame i proizvodi te odgajanje žene
čitateljice u ženu potrošačicu. Cilj rada je ispitati kakve poruke sadrže fotografije
„Cosmopolitana“, odnosno kakvu ideologiju promoviraju. U istraživanju se koristio teorijski
okvir Rolanda Barthesa, koji se odnosi na mit i načine na koji isti možemo čitati.
Periodic publication of "Cosmopolitan" can be found on the list of the most read magazines
today dedicated to women. His first numbers have been published at a time when the identity
of the woman was tied to her role of mother and housewife, hence the "Cosmopolitan`s"
content (different than anything previously seen) has become synonymous with women's
revolution. Thanks to the social, economic and technical changes and changes in the
perception of the role of women; content of magazines for women including "Cosmopolitan"
experienced a noticeable change – adopting, theread, on elements of popular culture and
adapting to market demands. The focus of the editorial policy have become advertisements
and products, and training women readers into woman consumers. The aim is to examine the
messages that photos of "Cosmopolitan" contain and what ideology is promoted. The study is
using the theoretical framework of Roland Barthes, referring to the myth and the ways in
which it can be read.
 
Izdavač Sveučilište u Zagrebu. Fakultet političkih znanosti. Odsjek za novinarstvo i odnose s javnošću.
University of Zagreb. The Faculty of Political Science. Department of Journalism and Public Relations.
 
Suradnik Peruško, Zrinjka
 
Datum 2016-09-22
info:eu-repo/date/embargoEnd/2016-09-23
 
Vrsta resursa info:eu-repo/semantics/masterThesis
text
 
Format (na primjer PDF) application/pdf
 
Identifikator https://repozitorij.fpzg.unizg.hr/islandora/object/fpzg:265
https://urn.nsk.hr/urn:nbn:hr:114:854035
 
Jezik hrv
 
Prava http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/
info:eu-repo/semantics/embargoedAccess